Bouwmaterialen

Bouw blijft geplaagd door prijsstijgingen en materialenschaarste

De levertermijnen van bouwmaterialen verslechteren verder, terwijl de prijsstijgingen verder toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw. Meer dan de helft van de prijsstijgingen is voor rekening van de aannemer, terwijl in 41% van de gevallen de factuur hiervoor (wel meer gedeeltelijk dan integraal) naar de klant gaat. Opvallend: gevoelig meer bouwbedrijven werken nu met een herzieningsclausule, namelijk 54% in september tegenover 45% in juni. Werken met een dagprijs kent een nog sneller stijgend succes. “Nagenoeg de helft van de respondenten verwacht dat de federale regering deze omstandigheden als uitzonderlijk bestempelt, terwijl er ook gepleit wordt voor meer solidariteit in de hele bouwketen”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De bouwsector blijft te kampen hebben met materialenschaarste en prijsverhogingen. Uit onderzoek van de Confederatie Bouw, waaraan 204 bouwbedrijven hebben deelgenomen, blijkt dat de levertermijn van bouwmaterialen licht verslechtert:

  • In september spreekt 62% van de bouwbedrijven (tegenover 60% in juni) van een verlenging van meer dan 2 weken en 36% van meer dan 4 weken (tegenover 31% in juni).
  • De verlenging van de levering is het meest uitgesproken voor hout en polyurethaanisolatie. Meer dan één vijfde van de aannemers spreekt zelfs over een verlenging van meer dan 2 maanden.
  • Voor andere isolatiematerialen heeft meer dan 20% het ook over een verlenging van meer dan 2 maanden.

De verlenging van de levertermijnen zorgt momenteel voor vertragingen bij 59% van de lopende contracten (tegenover 52% in juni). Bouwondernemingen hebben ook te kampen met prijstoenames:

  • 59% van de aannemers ziet stijgingen van meer dan 15% sinds november 2020 (tegenover 57% in juni 2021 en 37% in maart 2021).
  • 32% ziet prijsstijgingen van meer dan 25% en 12% zelfs van meer dan 50%.
  • De prijsstijgingen zijn het grootst voor hout, staal en polyurethaanisolatie.

Opvallend wel is dat de verwachtingen voor de komende maanden wat betreft prijsstijgingen en aanlevering van materialen niet meer zo slecht zijn dan in juni, een bescheiden lichtpunt met andere woorden. Toch raadt de Confederatie Bouw gezien deze opmerkelijke, actuele situatie al een aantal maanden aan om te werken met een herzieningsclausule of een dagprijs, zodat deze prijstoename niet helemaal op de kap van de aannemer valt en men kan spreken van een evenwichtig contract waarbij beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Toch merkt de sectorfederatie dat de prijsverhogingen in 54% van de gevallen nog steeds integraal voor het bouwbedrijf zijn en in 41% voor de klant, vaker gedeeltelijk dan integraal dan wel. Tegelijkertijd is het positief dat de raad van de Confederatie wordt opgevolgd: 54% werkt nu met een herzieningsclausule, tegenover 45% in juni. Ook werken steeds meer bouwondernemers met een dagprijs: 52% in september tegenover 37% in juni.

De bouwsector vraagt vooral erkenning vanuit de politiek dat dit "uitzonderlijke omstandigheden" zijn, zo blijkt nog uit het onderzoek. Dat houdt in dat de risico’s niet integraal door de aannemer moeten gedragen worden, vermits het immers om abnormale prijsstijgingen gaat. De Confederatie Bouw is hierover in gesprek met de federale regering. Tegelijkertijd vragen bouwbedrijven om meer solidariteit en dialoog binnen de hele bouwketen, zodat spanningen rond prijzen en leveringstermijnen gemakkelijker opgevangen kunnen worden.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in