Bouwen en de wet

Bezwaar omgevingsvergunning

Je buur heeft grootse bouwplannen, maar zelf zie je die plannen niet zo zitten. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je bezwaar indienen tegen deze plannen. Er zijn een aantal mogelijkheden om bezwaar te maken op deze bouwplannen. Maar wees er op tijd bij, de periode om bezwaar aan te tekenen is redelijk kort.

Waarom bezwaar maken?

Door bezwaar in te dienen, deel je mee dat je het niet eens bent met het geplande project. Dit kan gaan over de bouw van een supermarkt, het bouwen van een huis, een buurman die zijn huis verhoogt, …. De redenen om bezwaar aan te tekenen zijn bijvoorbeeld mogelijke geluidshinder, het niet passen in de omgeving, inkijk in je woning, ….

Wanneer en bij wie bezwaar indienen?

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt er meestal eerst een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek kan je gedurende een termijn van 30 dagen bezwaar aantekenen bij de gemeente waar het project gelegen is. Dit kan zowel online als op papier. Online bezwaar indienen doe je via het Omgevingsloket.

De startdatum en einddatum van dit openbaar onderzoek worden bekendgemaakt door de gele affiche en bovendien publiceert de gemeente dit ook op hun website.

Inhoud bezwaar

Het bezwaar is vormvrij. Je kan het indienen hoe je wilt, zelfs mondeling is mogelijk, en je kan ook zelf kiezen wat je erin zet en hoe je dit formuleert. Maar let wel op: de bezwaren die je maakt moeten van toepassing zijn op stedenbouwkundige aspecten. 

Wat na bezwaar?

De uiteindelijke beslissing, of er een vergunning wordt verleend of niet, kan op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de gele affiche die wordt aangeplakt of via het Omgevingsloket. In deze beslissing is men altijd verplicht om te verwijzen naar de ingediende bezwaren en de reactie hierop.

Ben je toch niet akkoord met de uiteindelijke beslissing, dan heb je na de publicatie van deze beslissing 30 dagen om beroep aan te tekenen. Is de termijn verlopen, dan kan je geen beroep meer aantekenen.

Let wel op: het bestuur en de aanvrager van de vergunning zijn niet verplicht je op de hoogte te houden van de beslissingen. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de beslissing.

Beroep aantekenen

Je bent niet akkoord met de beslissing en besluit beroep aan te tekenen. Dit beroep dien je meestal in bij de provincie. Ook hier geldt een termijn van 30 dagen. Als je een beroep instelt wordt je, in tegenstelling tot een bezwaar, wel altijd op de hoogte gehouden van de uiteindelijke beslissing. Soms moet je het beroep instellen bij de Vlaamse regering of bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Er wordt altijd meegedeeld bij wie je een beroep moet aantekenen. Voor een beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen geldt een termijn van 45 dagen. De termijn begint te lopen de dag na de eerste dag van aanplakking.

Wordt je beroep door de provincie of de Vlaamse regering ook afgewezen, dan kan je als laatste mogelijkheid ook nog een beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, tenzij je hier natuurlijk rechtstreeks een beroep moet aantekenen. Hier geldt een termijn van 45 dagen, vanaf de dag dat je op de hoogte werd gebracht van de beslissing.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in