Bouwen en de wet

België raakt stilaan volgebouwd

Ons land raakt almaar meer volgebouwd. Volgens nieuwe cijfers van de FOD Economie zal België binnenkort meer bebouwde grond dan beboste oppervlakte tellen. De gemiddelde oppervlakte natuur per inwoner ligt in Vlaanderen zelfs het laagst van heel Europa, volgens Bond Beter Leefmilieu.


Open ruimte

De federale overheidsdienst Economie becijferde dat België bestaat uit 6 059 km² bos en een bijna even grote oppervlakte bebouwde grond. Tussen 1990 en 2008 nam de bebouwde oppervlakte in ons land toe met bijna 21 procent. Wel is er een groot verschil tussen de verschillende regio’s. In Brussel is maar liefst 78,4 procent van de oppervlakte volgebouwd. In Vlaanderen bedraagt dat percentage 26 procent, in Wallonnië 14 procent.
De Bond Beter Leefmilieu bracht onlangs een manifest uit om de schaarse open ruimte in ons land beter te beschermen. Volgens hun cijfers is de oppervlakte natuur in Vlaanderen per inwoner de kleinste van heel Europa, en verdwijnt hier nog elke dag 7,5 ha open ruimte – dat zijn elf voetbalvelden - ten nadele van bebouwing, industrie of wegeninfrastructuur.

Bron: FOD Economie, Bond Beter Leefmilieu

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in