Bouwen en de wet

Algemene informatie over monumenten

Onroerend goed, werk van de mens of de natuur, of van beide samen dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel archeologische of andere sociaal-culturele waarde

Soorten monumenten

  • Kastelen, kloosters, kerken, kathedralen, stadhuizen
  • Standbeelden, herdenkingsmonumenten
  • Woning, hoeve, boerderij, kapel, bedrijfsgebouw, park
  • Tuinen, bomen, kasseiwegen, begraafplaatsen
  • Stads –of dorpsgezicht ( een groepering van één of meerdere monumenten en hun omgeving)

Bescherming

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en behandeling van het dossier voor de bescherming van een monument kan u dit artikel lezen: De bescherming van monumenten, stads- en dorpgezichten.

Gevolgen

  • De eigenaar en vruchtgebruikers zijn verplicht de nodige instandhoudings –en onderhoudswerken uit te laten voeren.
  • Werkzaamheden vallen onder vergunningsplicht en worden afgewogen aan de waarde.
  • De overheid voorziet tegemoetkomingen in de vorm van een onderhouds –en restauratiepremie.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in