Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Afvalwater zelf zuiveren: het proces van waterzuivering

Zelf je afvalwater zuiveren? Dat kan. En zelf water zuiveren is niet eens zo moeilijk. Hoe verloopt zo een proces van waterzuivering precies? Een septische put speelt hierin een kleine rol. Een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater heeft een veel belangrijker aandeel in het proces van het zuiveren van afvalwater. De specialist van Van Marcke geeft tekst en uitleg.


Septische put

Met een septische put kun je het afvalwater van huis of woning weer meer vloeibaar maken. Echt het afvalwater zuiveren doet een septische put niet. Een septische put is vooral geschikt voor de opvang en eerste zuivering van het zwarte water. Dit is afvalwater dat afkomstig is van het toilet.


De werking van een septische put

Het rottingsproces dat in de septische put ontstaat, zorgt voor gedeeltelijke afbraak van het afval in het water: een gedeelte wordt door bacteriën weer vloeibaar gemaakt, een ander niet vloeibaar deel (kleine deeltjes) zinkt naar de bodem. Die afvallaag op de bodem moet je jaarlijks verwijderen. De zwevende deeltjes die blijven drijven worden samen met het vloeibaar afvalwater via een overloop naar de publieke riolering gebracht.


Soorten septische putten

Het materiaal waaruit een septische put gemaakt is, kan beton of kunststof zijn. Een betonnen put plaatsen kan alleen in een gegraven put en door een bouwkraan. Aan de binnenkant kunnen de micro-organismen zich gemakkelijker hechten dan aan een kunststoffen put. Die laatste is gemakkelijk zelf te plaatsen en te reinigen. Op de bodem zorgt een grindlaag voor de ontwikkeling van micro-organismen.

Meer toelichting over de septische put vind je in ons artikel ‘Waterafvoer: de septische put’.


IBA of Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater

Met een IBA of Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater kun je het huishoudelijk afvalwater veel beter zuiveren dan met een septische put. Zulke systemen om afvalwater te zuiveren zijn op te delen in twee soorten: intensieve systemen voor waterzuivering en extensieve systemen voor waterzuivering.


Intensief IBA systeem

Een intensief waterzuiveringssysteem bestaat uit drie tankdelen: een voorbezinker, een beluchter of bioreactor en een nabezinker.

  • Een actief slibsysteem bestaat uit een beluchtingsbuis die zuurstaf in de tank brengt, waardoor de bacteriën kunnen overleven.
  • Een vastbedbeluchtingssysteem bestaat uit een septische put van waaruit het vloeibare deel overloopt in een reservoir met biologische filter die belucht wordt. Daarna gaat het water naar een nabezinktank waaruit het bezinksel verwijderd wordt. In de laatste put, de pompput, zorgt de dompelpomp dat het gezuiverde water weer de natuur in kan. Het slib dat achterblijft gaat opnieuw naar de septische put.
  • Een intensief systeem met aerobe filter of oxidatiebed is een verouderd systeem, gebaseerd op de werking van een bioreactor.


Extensief IBA systeem

Extensieve waterzuiveringssystemen bestaan niet uit een gesloten tank maar uit een openluchtfilter in de vorm van een rietveld of kokosfilter (droog of nat).

  • Een rietveld zuivert het afvalwater afkomstig van de septische put. De pompput tussen septische put en rietveld zorgt voor een goede doorstroming van het afvalwater.
  • Kokosfilter: een kokosmat met hierop een filtermengsel en planten zorgt voor de zuivering van het afvalwater. Een natte kokosfilter bevat een put met onderverdelingen waarin de kokosfilter voor de zuivering zorgt. Hierbij zijn geen planten nodig.

Meer toelichting over de IBA put vind je in ons artikel ‘Afvalwater zuiveren: IBA of individuele behandeling van afvalwater’.


Wanneer moet je afvalwater zuiveren?

Als je om de een of andere reden niet kunt aansluiten op de publieke riolering, zul je het afvalwater van je huis zelf moeten zuiveren voor je het mag lozen. De overheid bepaalt over welke gebieden het hier gaat en aan welke voorwaarden de individuele waterzuiveringsinstallatie moet voldoen. Mensen die in een collectief te optimaliseren buitengebied of een individueel te optimaliseren buitengebied wonen, zullen hun afvalwater via een individueel zuiveringssyteem moeten zuiveren.

Vraag na op de lokale dienst Ruimtelijke Ordening of je een septische put moet installeren of dat een IBA vereist is.

Meer toelichting over de collectief en individueel te optimaliseren buitengebieden vind je in ons artikel ‘Afvalwater zuiveren: zonder riolering’ 


Meer info: Van Marcke
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in