Kopen en verkopen

Een koopje doen in overstromingsgevoelig gebied

Als een woning is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, kan de aanschafprijs lager uitvallen. Je hebt nu eenmaal een goed argument om een lagere prijs te bedingen. Houd er echter rekening mee dat wonen in een overstromingsgevoelig gebied niet altijd zonder risico’s is en dat het ook gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de brandverzekering. Kopers blijken vaak niet happig te zijn om te kopen in een overstromingsgevoelig gebied, maar toch hoeft dit etiket niet per se af te schrikken.

Duidelijkheid over overstromingsgevoeligheid

Om te voorkomen dat je een kat in de zak koopt, geldt er een informatieplicht. De vastgoedmakelaar zal een kandidaat-koper steeds informeren over het feit dat een woning in een dergelijk gebied ligt. Bij een vastgoedadvertentie zal dit ook steeds zijn aangegeven. De notaris moet het dan weer in de verkoopakte vermelden. Meer dan 200.000 Vlaamse woningen en bouwpercelen liggen in ieder geval in een overstromingsgevoelig gebied, dus dat komt relatief vaak voor. En niet altijd hoef je je zorgen te maken.

Ook kan je zelf de Watertoets-overstromingskaarten raadplegen of even een praatje slaan met de buren om het werkelijke risico op een overstroming in kaart te brengen. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft een onderverdeling gemaakt met kleurzones. Hoe donkerder blauw de kleur is, hoe groter het risico op een overstroming is. Bij een lichtblauwe kleur is er sprake van een “mogelijk overstromingsgevoelig” gebied. Iets donkerder blauw betekent dat het gebied “effectief overstromingsgevoelig” is. De modellen tonen dan aan dat het gebied minstens om de honderd jaar eens overstroomt. Een donkerblauwe kleur wil zeggen dat er een echt risico op overstroming is.

Duurdere brandverzekering

Wie een woning koopt in een overstromingsgevoelig gebied, kijkt op tegen een hogere premie voor de brandverzekering. De brandverzekeraar moet namelijk altijd een verplichte dekking bieden tegen natuurrampen. Het grotere risico is met andere woorden voor de verzekeraar en dat wil men met een hogere premie aan de verzekeringsnemer doorberekenen. De verzekeraar kan zelf bepalen hoeveel hoger de premie is. Enkel als het gaat om een echte risicozone voor overstroming, dus het donkere blauw op de kaart, zal de brandverzekeraar een hogere premie vragen. Bij een mogelijk overstromingsgevoelig gebied is de brandverzekering niet duurder.

Risico inschatten en een lagere koopprijs bedingen

Naast een hogere premie voor de brandverzekering zal je mogelijk ook extra kosten moeten maken. Denk dan aan preventiemaatregelen als sokkels en verhoogde vloeren. Wil je bijbouwen? Dan heb je ook extra kosten. De funderingen zullen bijvoorbeeld altijd duurder uitvallen. Een architect kan voor jou het prijsverschil berekenen. Door een inschatting te maken van de extra kosten waarmee je te maken krijgt en door dit voor te leggen aan de verkoper, kan je een lagere prijs trachten te bedingen. Als de impact voor jou goed in te schatten is en zeker als je bijvoorbeeld weet hebt van de gemeente die reeds inspanningen doet om de problematiek aan te pakken, kan je wellicht een koopje doen. En als je toch van plan bent om te verbouwen, kan je gewoon meteen rekening houden met het overstromingsrisico.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in