Wellness

Een tuinspa plannen

Wanneer je wel iets ziet in een tuinspa, maar niet onmiddellijk het budget veil hebt voor een dergelijke vorm van ontspanning, dan tref je best de nodige voorzieningen tijdens de tuinaanleg.
  • Kies in eerste instantie de meest geschikte plek voor de integratie van de tuinspa. Waak er hierbij over dat de buren je privacy niet (teveel) verstoren.
  • Zorg daarnaast voor de aanvoer van elektriciteit en water en eventueel ook een afvoer naar de riolering voor het geval je de tuinspa leegpompt. 
  • Kijk na of je in de buurt toegang kan hebben tot een douche en of het eventueel mogelijk is de spa te overdekken.

Wanneer je rekening houdt met deze tips, kan je na verloop van tijd zonder veel problemen en aanpassingen de spa alsnog plaatsen.

Vergunning voor een buitenspa

De aanleg van een openluchtzwembad of jacuzzi is in principe vergunningsplichtig. Er geldt een vrijstelling van vergunningsplicht.

Er geldt vanaf 1 december 2010 onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor niet overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, siervijvers, zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Om vrijgesteld te kunnen worden moeten de niet overdekte constructies:

  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven,
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn,
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen,
  • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.
De bouw van een openluchtzwembad mag niet strijdig zijn met:
  • Lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
  • Voorschriften van verkavelingsvergunningen

Uitzondering: de gemeente kan een lijst maken met plannen en verkavelingsvergunningen waarbinnen de vrijstellingsregeling wel geldt, ook al is dit strijdig met de plannen of verkavelingsvoorschriften in kwestie.

Heb je voor het zwembad geen vergunning nodig, dan is ook een architect niet nodig.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in