Huren en verhuren

Vlaamse Regering verbetert controle op woonkwaliteit

De Vlaamse Regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die de kwaliteit van de huurwoningen in Vlaanderen zullen verbeteren. Het gaat onder meer om de invoering van minimale energienormen, een verbod op het te huur stellen van verkrotte woningen en een uitbreiding van de controlecapaciteit van de Wooninspectie. “Zo kunnen we vermijden dat mensen noodgedwongen in slechte woningen terechtkomen”, zegt minister Freya Van Den Bossche. “Een kwaliteitsvolle woning is een recht. Niet alleen op papier, maar ook in de realiteit.”


Het goedgekeurde voorontwerp van decreet voorziet aanpassingen in een reeks decreten uit het beleidsdomein Wonen. Naast enkele juridisch-technische aanpassingen, gaat het vooral om nieuwe maatregelen die de woonkwaliteit op de private huurmarkt moeten bevorderen en de controle erop moeten versterken. “Zo zorgt de regering ervoor dat huurders op de private markt beter beschermd worden tegen slechte woonomstandigheden”, zegt Van den Bossche.

Struikelblokken wegwerken
Concreet wordt komaf gemaakt met een aantal struikelblokken en lacunes in de Vlaamse Wooncode, het Kamerdecreet en het Heffingsdecreet. De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen, waarbij het fundamentele recht op goede huisvesting centraal staat. Het Kamerdecreet legt minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan kamers en studentenkamers. Het Heffingsdecreet gaat verkrotting van woningen tegen door heffingen op slechte woningen mogelijk te maken.


Volgende aanpassingen springen in het oog:

  • Het te huur stellen van slechte woningen wordt strafbaar. Vandaag is enkel het verhuren van een slechte woning strafbaar. De Wooninspectie kan dus pas ingrijpen als er daadwerkelijk een huurder in het huis woont. Voortaan kan de eigenaar bestraft worden vanaf het moment dat hij de woning op de huurmarkt aanbiedt. De Wooninspectie kan dus optreden vanaf het moment dat er een advertentie verschijnt of er een bordje ‘te huur’ wordt geplaatst.
  • De minimale woningkwaliteitsnormen worden aangevuld met energienormen. Vandaag kijkt de Wooninspectie onder meer naar het sanitair, de verwarmingsmogelijkheden, de veiligheid van elektrische apparaten en de gasinstallatie en naar de stabiliteit van het gebouw, maar niet naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld isolatie. Daarom worden er nu geleidelijk ook energienormen ingevoerd. Die maatregel past in het plan van minister Van den Bossche om alle woningen tegen 2020 energiezuinig te maken.
  • Technici Wooninspectie krijgen bevoegdheid te verbaliseren, zodat er meer en gerichter kan worden gecontroleerd. Vandaag kunnen alleen de Wooninspecteurs wantoestanden inzake woningkwaliteit op sporen en vaststellen in een proces-verbaal. De technici die hen vergezellen hebben die bevoegdheid niet. Door hen ook verbalisatiebevoegdheid te geven, wordt de capaciteit van de Wooninspectie gevoelig uitgebreid en zal er meer en gerichter kunnen worden gecontroleerd. Zo kan de Wooninspectie veel sneller slechte woningen opsporen en zo nodig herstellingen opleggen of de woning onbewoonbaar verklaren.
  • Door eigenaars te laten betalen voor een tweede controle, zal het aantal overbodige controles dalen en krijgt de Wooninspectie meer tijd om slechte woningen op te sporen. Sinds 2007 kunnen wooninspecteurs via het parket of de burgerlijke rechtbank een vordering tot herstel van de woning laten opleggen aan de eigenaar. Uit het jaarverslag van de Wooninspectie blijkt dat in 2009 352 herstelvorderingen werden opgelegd. Deze aanpak werkt dus. Na de renovatiewerken mogen er geen gebreken meer zijn. De eigenaar kan nu altijd een tweede controle vragen om dat te verifiëren, maar dat geeft in de praktijk ook aanleiding tot overbodige en tijdrovende hercontroles. Om dat te vermijden, zullen eigenaars die controles moeten betalen.
  • Gemeenten kunnen ambtshalve een conformiteitsattest afleveren. Dat is een officiële verklaring dat huurwoning bewoonbaar is. Vandaag kan dat enkel op vraag van de eigenaar. Door gemeenten zelf de mogelijkheid te geven om een woning te onderzoeken en een conformiteitsattest uit te reiken, krijgen ze een krachtig instrument om zelf de woonkwaliteit te bewaken.
  • Wie een slechte huurwoning koopt, moet de opgelegde herstelwerken uitvoeren.


Tot nog toe bleef de oude eigenaar verplicht om een herstelvordering na te komen. In de praktijk leidde dat tot problemen en bleven de huurders in de kou staan. Voortaan wordt de nieuwe eigenaar medeverantwoordelijk voor een eventuele herstelvordering. De verkoper is verplicht de koper in te lichten over het bestaan van de herstelvordering, zodat er op basis daarvan onderhandeld kan worden over de prijs. Krijgt de koper de informatie niet, dan kan de verkoop ongedaan worden gemaakt. Hoe dan ook krijgt de huurder de garantie dat de herstellingen worden uitgevoerd.

Bron: Vlaamse overheid

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in