De zoektocht naar vastgoed

Tips om een bouwgrond te wikken en wegen

Koop ik die bouwgrond of niet? Naast het emotionele en financiële aspect van de beslissing dient ook kwaliteit van het perceel in kwestie onder de loep genomen te worden. Waar moet je zoal op letten om een bouwgrond naar waarde te kunnen schatten. Enkele tips…

Meer dan de eerste indruk

Een bouwgrond zal zijn eerste indruk maken door zijn oppervlakte, de ligging in een straat en de relatie ten opzichte van de omgeving. Wat is er nu mooier dan uitkijken op een weiland of natuurgebied, toch?  Maar de beoordeling van een bouwgrond moet verder gaan dan die eerste indruk alleen.

 • Een heel belangrijk aspect is de oriëntatie. Zal de woning zoals jij ze voor ogen hebt op de juiste momenten van de zon genieten? Is er voldoende lichtinval in de leefruimten mogelijk?
 • Bestudeer het terrein bij een eerste bezoek ook eens grondig. Hoe zit het bijvoorbeeld met niveauverschillen? Is het perceel hellend? Wees je er dan van bewust dat een eventuele aanvulling of afgraving van het terrein extra kosten met zich meebrengt
 • Ongebruikelijke verzakkingen of ophogingen vooraan op het perceel kunnen op problemen wijzen. Misschien stond er in het verleden een woning en werd de kelder opgevuld? Het loont dan zeker de moeite om na te gaan op die opvulling correct gebeurde en dat er geen puin in de ondergrond verwerkt zit. Dat leidt immers tot meerkosten in jullie bouwproject

Bezwarende omstandigheden

 • Na het onderzoek van het bouwterrein plan je ook best een bezoek aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad of gemeente. Vraag hier na of het perceel dat je voor ogen hebt wel degelijk een bouwgrond is. Informeer meteen ook naar de stedenbouwkundige voorschriften en ga na of je jouw droomhuis wel kan bouwen op het terrein. Hoe zit het bijvoorbeeld met de volumes, bouwdiepte, nokhoogte,… 
 • De dienst ruimtelijke ordening is meteen ook de juiste plaats om te informeren naar plannen van de stad of gemeente met de buurt. Je kunt dit ook nakijken in het RUP – Ruimtelijk Uitvoeringsplan -, Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), of het Algemeen Plan van Aanleg (APA)
 • Verder verdient het aanbeveling na te vragen of er een erfdienstbaarheid, recht van opstal of pacht op het perceel rust. Ze kunnen ook stokken in de wielen steken
 • Mocht je nu toch uitkijken op dat gedroomde landschap, dan heeft dat ook wel eens nadelen. Dergelijke percelen liggen wel eens wat verder van de openbare weg. Dan is de kans groot dat je hogere kosten hebt voor aansluiting op de nutsvoorzieningen.

Op wandelafstand

 • De waarde van een perceel wordt deels ook bepaald door de nabijheid van winkels, het stads- of dorpscentrum, scholen, openbaar vervoer, toegang tot een autosnelweg,…
 • Of in negatieve zin door de aanwezigheid van geluidshinder door verkeer, vliegtuigen, industrie of mogelijke geurhinder of luchtverontreiniging
 • Stel je ook de vraag of je je thuis kan voelen in de buurt. Maak eens een praatje met enkele buren en informeer naar de buurt. Wanneer iemand enthousiast over zijn buren of de straat praat, is dat al een indicatie dat je goed terecht kunt komen

Kwaliteit van de bodem

Tot slot moet je de kwaliteit van de bodem ook in rekenschap nemen om te beslissen.

 • Hoe zit het met bodemverontreiniging. In het bodemattest geeft OVAM alleen aan of er weet is van een vervuiling of vervuilende activiteit
 • Informeer je daarom ook bij de buren over de geschiedenis van het perceel. Probeer hieruit het risico op vervuiling af te leiden
 • Wanneer je echt overweegt het perceel te kopen, is het ook een aanrader om de draagkracht ervan te laten onderzoeken via een bodemsondering. Zo heb je voor de aankoop al weet van eventuele meerkosten tijdens het bouwproces en kan je beslissen of het perceel die meerkosten waard is

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in