Huren en verhuren

Test-Aankoop en Era maken modelcontract vastgoed

Test-Aankoop en Era, een samenwerkingsverband van vastgoedmakelaars, hebben een modelcontract voor vastgoedbemiddeling opgesteld. De bedoeling is komaf te maken met de wantoestanden in de sector. Vastgoedmakelaars die aangesloten zijn bij Era zullen het typecontract, dat woensdag werd voorgesteld, gebruiken bij de verkoop van woningen die als hoofdverblijf dienen en waarvan de vraagprijs maximum 500.000 euro bedraagt. De tijd die de consument gebonden is aan de overeenkomst, wordt beperkt. Ofwel wordt de samenwerking na vijf maanden automatisch stopgezet, ofwel is ze van onbepaalde duur maar kan ze na drie maanden worden opgezegd.

Regelmatig informeren
De verkoper brengt de woning zelf aan de man, want de makelaar krijgt geen mandaat om een verkoopovereenkomst te sluiten. Bovendien heeft de consument altijd het recht om de opdracht nog te annuleren, weliswaar binnen een termijn van zeven werkdagen. De makelaar verbindt zich er ook toe om de opdrachtgever regelmatig te informeren over de reacties van potentiële kopers. Als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt, is de andere partij een vergoeding verschuldigd van 50 procent van het ereloon. In de meeste andere contracten heeft de makelaar recht op 100 procent. In het ontwerp-kb van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche over een gedragscode voor vastgoedmakelaars is sprake van 75 procent.

Korting op commissie
Het ontwerp van kb, dat eind juli door de ministerraad werd goedgekeurd, stelt nog enkele andere voorwaarden aan vastgoedmakelaars. Zo moeten ze hun klanten vanaf volgend jaar ten minste een keer per maand op de hoogte brengen van de evolutie van hun dossier. Test-Aankoop en Era hebben dat ook in hun modelcontract opgenomen, maar zeggen nog verder te gaan wat betreft de service. Leden van Test-Aankoop die hun huis verkopen via een vastgoedmakelaar van Era krijgen alvast een korting op diens commissie. De korting bedraagt 1/1000 van de verkoopprijs van de woning. In België zijn er 87, vooral Vlaamse, vastgoedkantoren bij Era aangesloten. Zij zullen het modelcontract vanaf 1 september gebruiken. Test-Aankoop hoopt dat uiteindelijk de hele sector dat gaat doen. België telt in totaal zo'n 1.700 vastgoedkantoren.

Bron: Belga - Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in