Mede-eigendom

Wat verandert er voor je appartement?

De nieuwe wet op de mede-eigendom die nog snel voor de ontbinding van de Kamer definitief werd aangenomen, heeft enkele grondige wijzigingen ondergaan. Een overzicht.


De nieuwe wet geldt voor alle mede-eigenaars in België, ongeacht het type vastgoed (appartement, garage) of bewoning (eigen gebruik, verhuur). Naar schatting 1,2 miljoen eigendommen komen in aanmerking voor de nieuwe wet. Volgens andere cijfers woont één Belg op de drie in een appartement...

De nieuwe wet heeft dus een grote impact. Maar wat houdt die nieuwe wet op de mede-eigendom precies in? De nieuwe versie van de wet die op 6 mei 2010 definitief werd goedgekeurd, zal de werking van de mede-eigendom moderniseren en het beheer ervan transparanter maken.

 

Waarom?

Nogal wat conflicten ontstaan tussen de eigenaars en de syndicus. Vaak wordt de syndicus verweten onder één hoedje te spelen met de bouwpromotor, zodat veel problemen in de doofpot blijven. Of de syndicus is te weinig beschikbaar. Ook het gebrek aan transparantie bij offerteaanvragen of onderhoudscontracten leidt al langer tot wrevel. Na 15 jaar wil de overheid de wet op mede-eigendom wat opfrissen.
De nieuwe wet die vorige week, net voor de ontbinding van de Kamer, met grote spoed en ‘incognito’ werd aangenomen, is dus een stapje in de goede richting. De nieuwe wet treedt vanaf 1 september in voege.

 

De algemene vergadering

• Die wordt een keer per jaar gehouden en moet voorgezeten worden door een mede-eigenaar. Alle mede-eigenaars hebben de mogelijkheid om een punt op de agenda te zetten.
• Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.
• Het aantal volmachten wordt beperkt tot 3 per persoon of tot maximum 10 procent van het totale aantal stemmen dat toekomt aan alle eigendommen.
• Als de mede-eigenaars een vijfde van de gedeelten van het gebouw vertegenwoordigen, kunnen ze zelf een algemene vergadering samenroepen wanneer de syndicus niet binnen de vijftien dagen gevolg geeft aan hun aanvraag.

 

De raad van mede-eigendom

• De beheerraad wordt omgedoopt tot een 'raad van mede-eigendom'. De raad is samengesteld uit mede-eigenaars en ziet erop toe dat de syndicus zijn taken goed uitvoert. De raad brengt halfjaarlijks verslag uit over zijn werkzaamheden.
• De oprichting van zo'n raad wordt verplicht zodra er meer dan 20 eigendommen zijn in een gebouw (garages, kelders en parkings niet meegerekend).

 

De rol van de syndicus

De taken van de syndicus worden beter omschreven en omkaderd:

• Het mandaat van de syndicus stopt na drie jaar. Het kan wel worden hernieuwd. Het mandaat wordt opgenomen in een geschreven overeenkomst. Bij beëindiging van zijn mandaat kan de syndicus geen aanspraak maken op enige schadevergoeding;
• de syndicus moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
• voor alle contracten die met familieleden worden afgesloten, moet hij voorafgaandelijk toestemming vragen aan de Algemene Vergadering. Dit om belangenvermenging te vermijden;
• voor grote werken moet hij meerdere offertes vragen;
• hij moet het de mede-eigenaars mogelijk maken om inzage te nemen van de niet private documenten over de mede-eigendom, onder meer via een website;
• hij moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

De boekhouding

• Wanneer een gebouw 20 eigendommen of meer telt, moet de syndicus een precieze boekhouding bijhouden. Onder de 20 eigendommen kan het met een vereenvoudigde boekhouding.
• Beheren is voorzien: de syndicus moet jaarlijks twee begrotingsramingen maken, een voor de lopende kosten en een voor de buitengewone te verwachten uitgaven.
• De algemene vergadering stelt jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is. Dat moet belangenvermenging met de raad van mede-eigendom tegengaan.

 

Bij verkoop

Het is voor kopers van een appartement niet altijd eenvoudig om tijdig financiële en juridische informatie te bekomen.
Die inlichtingen moeten voortaan meegedeeld worden bij het ondertekenen van het verkoopcompromis (en dus niet meer bij het verlijden van de akte voor de notaris).
Het gaat onder meer om:

• het bedrag van het werkkapitaal, van het reservekapitaal en van de eventuele achterstallen die nog door de verkoper verschuldigd zijn;
• de oproepen tot kapitaalinbreng voor het reservekapitaal die beslist werden voor de verkoopdatum;
• de gerechtelijke procedures waarin de mede-eigendom betrokken is;
• de notulen van de algemene vergaderingen van de voorbije drie jaar en de lasten van de voorbije twee jaar…

 

De 10 duurste gemeenten van België

De duurste huizen en appartementen vindt u in Knokke. En verder? Netto brengt op basis van de nieuwste vastgoedcijfers de goedkoopste en duurste Belgische gemeentes in kaart. En uw eigen gemeente?


Bron: Netto.be  – Auteur: SR - 14/05/2010
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in