Huren en verhuren

Opgelet voor omzeilingsmechanismen van de Wet Breyne

Als je een woning of appartement op plan of in opbouw koopt, word je beschermd door de Wet Breyne. Geslepen verkopers durven deze wet al eens te omzeilen via ingewikkelde mechanismen.


De Wet Breyne schrijft een aantal verplichte vermeldingen voor die in de verkoopovereenkomst - en later ook in de notariële akte die hier een uitvoering van is - moeten voorkomen, waaronder hier de belangrijkste:

  • het feit of de koper de aankoop al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden;
  • als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken van de werken;
  • de vermelding van de overheidstegemoetkomingen (zie hiervoor Premiezoeker.be)
  • het feit of de prijs vast is dan wel vatbaar voor herziening;
  • de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging;
  • de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt.

Bovendien, en dat is wellicht het allerbelangrijkste, moet de verkoper een afwerkingswaarborg geven en het bewijs hiervan bij de notariële akte voorleggen aan de koper.

Omzeilingsmechanismen
De Wet Breyne biedt dus een goede wettelijke bescherming aan de koper, maar voornamelijk omwille van de kosten van de afwerkingswaarborg trachten sommige verkopers via een reeds omzeilingsmechanismen de wet buiten werking te stellen, waarvan de meest voorkomende zijn:

  • de verkoop in de toestand “ruwbouw-winddicht” of “casco”, waarbij de koper de verdere afwerking voor zich neemt;
  • het feit dat de koper slechts moet betalen als alles volledig afgewerkt is, waarbij dan wel een contante betaling “in het zwart” wordt gevraagd bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Hierdoor kan je als koper in feite niet meer terug, want dan loop je het risico dit bedrag te verliezen;
  • het laten ondertekenen door de koper van een eenzijdige aankoopbelofte.

Let hiervoor goed op, want als de verkoper failliet gaat of niet tijdig of correct afwerkt, sta je als koper met je rug tegen de muur. Bovendien komt de koper bij dit soort transacties dikwijls voor extra bijkomende kosten te staan (afwerking gemene delen, aansluitingskosten die niet duidelijk worden gepreciseerd, enzovoort).

Een bezoek aan uw notaris om (gratis) advies is dus een must om niet voor onaangename verrassingen komen te staan in deze materie. De Wet Breyne is er om toegepast te worden.

Notaris Dirk MICHIELS

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in