Huren en verhuren

Onkelinx zet fout in huurcontracten

Een nieuw probleem duikt op rond de huurwetten die Laurette Onkelinx (PS) absoluut voor de verkiezingen rond wou krijgen: de minister verplicht de verhuurder een bijlage op te nemen waarin een fout staat over de opzegtermijn.

De wet staat boven het Belgisch Staatsblad. Dat is een merkwaardige samenvatting van een nieuwe passage in de modelcontracten van het Algemeen Eigenaarssyndicaat. Directeur Katelijne D'Hauwers vreest namelijk juridische problemen door een bijlage die wettelijk verplicht bij alle nieuwe huurcontracten gevoerd moet worden. In die bijlage staat een samenvatting van de belangrijkste regelgeving rond huren. De precieze tekst is in het Staatsblad gepubliceerd, maar er staat een fout in over de opzeggingstermijnen. Volgens de tekst gaat de termijn in op de eerste van de maand van opzegging, in plaats van de eerste van de maand erna. D'Hauwers vreest dat huurders de tekst van de bijlage gaan inroepen en raadt daarom haar leden aan in elk contract op te nemen dat de wet boven de tekst van de bijlage gaat.

Het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx was gisteren nog niet op de hoogte van de flater in het Staatsblad. 'We zullen dat moeten rechtzetten', zegt haar woordvoerster Saar Van der Plaetsen na enig zoekwerk.

De verplichte bijlage maakt deel uit van de nieuwe huurwet, die inging op 18mei. De wet vermindert de huurwaarborg naar twee maanden voor wie die in één keer betaalt op een geblokkeerde rekening en legt de verplichte affichage van de huurprijs op. Dit deel van de wet is voorlopig overigens dode letter, gewoon omdat er geen controle op is. De wet maakt het mogelijk dat de gemeenten die controle uitvoeren, maar dan moeten ze eerst een reglement daarover stemmen.

Opzeg zonder registratie
Voor nog meer verwarring zorgt een andere wijziging aan de huurwet, die op nieuwjaar inging. Sindsdien moeten de verhuurders alle nieuwe huurcontracten voor een hoofdwoning met een looptijd van negen jaar laten registreren bij het registratiekantoor van de belastingen. Tegen einde juni moeten ook de bestaande contracten daar geregistreerd zijn. Als dit niet gebeurt, heeft de huurder het recht om zijn contract op te zeggen zonder termijn. De verhuurder dreigt ook een boete van 25euro te moeten betalen.

Wat moet er gebeuren als er geen contract is? vragen veel eigenaars zich af. Het antwoord is blijkbaar simpel: iets mondelings kan men niet registreren. Maar binnen de zes maanden moet elk mondeling contract in een schriftelijk worden omgezet en geregistreerd worden. 'Het regent vragen bij ons hierover', zegt Christine Mattheeuws van het NSZ, een zelfstandigenorganisatie die ook ledenservice geeft. 'Wij vrezen dat huurders met een mondeling contract na 1juli zomaar gaan opstappen.' Ook volgens het Algemeen Eigenaarssyndicaat is er veel onduidelijkheid hierover, al heeft zij haar leden zo goed mogelijk ingelicht.

Tot nu toe zijn zo'n 170.000 huurcontracten geregistreerd, zegt woordvoerder Birgit Peters van de FOD Financiën. Zij beklemtoont dat de huurcontracten gewoon opgestuurd mogen worden of doorgemaild in een elektronisch pdf-formulier. Nogal wat eigenaars vrezen dat de fiscus op termijn een of andere nieuwe belasting zal uitdokteren op basis van deze gegevens. Peters ontkent. 'De bedoeling is enkel alle betrokkenen beter te beschermen.'

Bijspijkeren
Volgens Geert Inslegers van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen heeft de huurder wel degelijk voordeel bij de registratie: 'Als er een nieuwe eigenaar komt, kan die hem moeilijker uit de woonst zetten als het contract geregistreerd is.' Volgens Inslegers heeft de registratie vooral nut omdat de overheden zo meer gegevens krijgen over de huurprijzen, want die hebben ze nu niet.

Volgens Birgit Peters van de FOD Financiën is dat niet de bedoeling: 'Wij houden daar geen statistieken van bij en mogen die gegevens ook niet zomaar aan andere overheidsdiensten verstrekken. Zelfs onder de diensten van Financiën mogen gegevens niet zomaar overgemaakt worden.'

Het kabinet-Onkelinx ontkent: 'De bedoeling is altijd duidelijk geweest om via de registratie meer zicht te krijgen op de huurmarkt en die desnoods te kunnen bijspijkeren met overheidsmaatregelen.' Of er concrete afspraken gemaakt zijn over de verwerking van de statistieken was gisteravond niet duidelijk.

Info over de registratie bij de FOD Financiën: 02-57.257.57


Bron: Het Nieuwsblad

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in