De zoektocht naar vastgoed

Nieuw Huis van het Kind en dagopvang maken Zutendaal aantrekkelijk voor jonge gezinnen

De laatste jaren investeerden het gemeentebestuur en het OCMW van Zutendaal sterk in een beleid om jonge gezinnen te stimuleren om in de gemeente te komen wonen. Met de algemene tendens van een vergrijzende bevolking, wil ook Zutendaal hier blijvend op inzetten. Zo zorgt de gemeente ervoor dat het woningenareaal uitgebreid wordt met betaalbaardere appartementen en sociale woningen. Het OCMW van zijn kant investeert in voor- en naschoolse kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Die twee ingrepen maken de gemeente een stuk aantrekkelijker voor jonge gezinnen.
Het OCMW drijft de inspanningen nog verder op. Op de site van het Nachtegalenpark ligt nu al de centrale IBO-vestiging (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) van Zutendaal. In 2017 komt hier een nieuw gebouw bij, dat het aanbod van het OCMW op vlak van kinderopvang en opvoedingsondersteuning nog zal uitbreiden.

Op het gelijkvloers komt het lokale Huis van het Kind. Daar kunnen ouders van kinderen met opvoedingsproblemen terecht voor tips en ondersteuning rond opvoeding, gezonde voeding en leven… Ouders zullen er ook elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen over opvoeding en andere thema’s.
Op de verdieping komt dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Er is plaats voor twee leefgroepen van elk 9 kinderen en een buitenterras om op te spelen. De kelderruimte wordt dan weer benut voor de middagslapertjes van het IBO, waarvan er trouwens steeds meer zijn. De ruimte krijgt voldoende daglicht via bovengrondse vensters.

De site Nachtegalenpark ligt vlakbij scholen, de lokalen van jeugdverenigingen en sportaccommodaties en huisvest vandaag al het IBO. Het Huis van het Kind en de dagopvang voor jonge kinderen vullen dit aanbod perfect aan. Door in te spelen op de noden van jonge gezinnen, creëert de gemeente Zutendaal extra troeven om deze bevolkingsgroep aan te trekken om er te komen wonen.

Meer info: wonen in GAOZ

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in