Huren en verhuren

Mag huurcontract vroeger stoppen?

Je ondertekent een huurcontract met een duur van 9 jaar. Heeft de huurder dan woonzekerheid voor die periode? Of kan de verhuurder de overeenkomst vroeger stopzetten?


Een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats waarin de duur niet gespecificeerd is, duurt automatisch 9 jaar. Aan het einde van die periode kan de verhuurder de overeenkomst beëindigen, mits die zeker 6 maanden vóór de vervaldag opgezegd wordt. Komt er geen opzegging, dan wordt de overeenkomst verlengd voor een periode van 3 jaar en dat tegen dezelfde voorwaarden. Maar een verhuurder kan het contract ook vroegtijdig beëindigen.


Na 3 jaar

Zes maanden voor het einde van elke 3-jarige periode kan de verhuurder het huurcontract opzeggen, zonder enige motivatie. Hij moet wel een vergoeding betalen. Wordt het contract beëindigd tegen het derde jaar, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 9 maanden huur. Op het einde van de tweede 3-jarige periode is dat nog 6 maanden huur. “In de praktijk blijken heel wat verhuurders niet te weten dat er een schadevergoeding verschuldigd is,” zegt Geert Inslegers van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen.
“Ze denken dat ze nog werken met de oude 3-6-9-contracten waarbij een verhuurder op die momenten ongemotiveerd en zonder schadevergoeding kon opzeggen. Maar intussen zijn alle contracten bij hun verlenging automatisch omgezet in 9-jarige woninghuurcontracten.”


Eigen gebruik

De verhuurder of een van zijn verwanten kan ook beslissen om zelf in de huurwoning te trekken. Daarbij moet een opzegperiode van 6 maanden gegeven worden. Daarenboven moet de verhuurder enkele regels respecteren. Zo kan hij het contract niet beëindigen voor bijvoorbeeld een verre neef. De opzeg kan alleen gegeven worden voor zijn echtgeno(o)te, (klein)kinderen, (groot)ouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten en die van de echtgenoot. Voor neven en nichten kan de opzeg niet verstrijken voor het einde van de eerste 3 jaar van het huurcontract.
En ook na het vertrek van de huurder blijft de verhuurder gebonden aan bepaalde verplichtingen. De eigenaar of verwante moet binnen het jaar na de opzeg effectief de woning betrekken. En hij moet er werkelijk en onafgebroken minstens 2 jaar blijven in wonen. Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huurprijs.


Renovatiewerken

De verhuurder kan het contract ook stopzetten om belangrijke verbouwings- of renovatiewerken uit te voeren. Het moet gaan om werken aan het door de huurder bewoonde gedeelte. Zo zijn werken aan de gevel of de tuin geen geldige reden om de huurovereenkomst op te zeggen. Bovendien moeten werken in de meeste gevallen meer kosten dan 3 jaar de huurprijs. Een opzegging voor verbouwings- of wederopbouwwerken kan alleen bij het verstrijken van elke 3-jarige periode en mits een opzegging van 6 maanden op voorhand.
De verhuurder mag ook niet te lang talmen. De werken moeten beginnen binnen de 6 maanden en moeten beëindigd zijn binnen de 24 maanden na het verstrijken van de gegeven opzeg. De huurder mag bewijsstukken, zoals facturen of foto’s, vragen om na te gaan of de werken tijdig en volgens de voorwaarden werden uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur.

Bron : Petra De Rouck - netto.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in