De verhuisgids

De btw-aangifte

Bij een nieuwbouwwoning moet je ten laatste drie maanden na toekenning van het kadastraal inkomen BTW-aangifte doen bij het BTW-kantoor.
 • In principe krijg je de hiervoor bestemde documenten bij je stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Is dit niet het geval, vraag ze dan zelf aan.
 • Bij een renovatie bepaalt de BTW-administratie zelf – aan de hand van info uit jouw bouwvergunning – of je al dan niet een BTW-aangifte dient te doen. In dat geval stuurt de administratie je de nodige documenten toe.

Procedure voor de BTW-aangifte

 • Op het formulier moet je alle kosten invullen, de namen van de personen die je hebben geholpen (en waarmee). Dit formulier dien je samen met de facturen, aankoopbonnetjes, het bouwplan en het lastenboek naar het BTW-kantoor
 • De originele documenten moet je nog tot 5 jaar na de toekenning ven het KI bewaren.
 • Op basis van deze informatie gaat de BTW-controleur na of het totale factuurbedrag overeenstemt met de normale bouwwaarde van je woning. Dit doet hij op basis van de plaatselijke gangbare prijzen in de bouwsector
 • Wanneer je veel werken zelf uitvoerde of hulp kreeg van familie en vrienden, kan je dit aangeven op het formulier. Een logboek met de zelf uitgevoerde werken, een getuigenverklaring van buren of een verklaring van de helper kan ook zinvol zijn. Je kan eventueel ook de BTW-controleur voor de aanvang van de werken aangetekend melden wie je allemaal komt helpen. Dit is echter geen verplichting
 • Kon je materialen voor een prikje op de kop tikken? Zorg er dan voor dat je dit ook kan staven met een factuur of verklaring.
 • De controleur houdt met al deze factoren rekening in de berekening van de normale bouwwaarde. Blijf je met inbegrip van deze elementen toch nog onder de werkelijke waarde van de woning, dan kan de BTW-controleur je op het matje roepen.
 • Tijdens dit gesprek krijg je de kans de controleur van je gelijk te overtuigen
 • Lukt dit niet dan moet je het tekort aan BTW bijbetalen plus daarbovenop een boete. Deze kan variëren van 10 tot 35 % van het verschuldigde BTW-bedrag
 • Tegen de uiteindelijke beslissing van de controleur kun je in beroep gaan. Deze beroepsprocedure staat beschreven in het schrijven van de controleur

Voor vragen over de BTW-aangifte kun je altijd terecht in jouw plaatselijk BTW-kantoor.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in