Huren en verhuren

Bemiddelingskosten voortaan niet meer voor huurder

Vastgoedmakelaars kunnen voortaan niet langer honoraria, voordelen of beloningen ontvangen van de huurder. Een wetsvoorstel van senator Els Schelfhout (CD&V) over het aanrekenen van de bemiddelingskosten voor de verhuring van een onroerend goed, dat tien dagen geleden in het Staatsblad is verschenen, is maandag in werking getreden.

De christendemocratische politica diende het voorstel eind vorig jaar nadat bleek dat vastgoedmakelaars in bepaalde regio's vaak de kosten voor bemiddeling doorrekenden aan de nieuwe huurder. Omdat er in deze regio's nog weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn, bevonden de vastgoedmakelaars zich in een machtspositie die hen toeliet dit te doen.

Dergelijke praktijken troffen volgens Schelfhout vooral de zwakste personen in onze samenleving, bijvoorbeeld de eenoudergezinnen. Ze haalt het voorbeeld aan van een vastgoedmakelaar die een huurwaarborg van twee maanden vroeg die op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder moest worden gestort, en die daarnaast de betaling van een eerste maand huur vroeg en de betaling van de bemiddelingskosten ten belope van een maand huur, verhoogd met 21 procent btw.

Sommige vastgoedkantoren gingen volgens Schelfhout nog een stap verder. In de huurovereenkomst werd een bepaling opgenomen die de huurder ertoe verbond om bij beëindiging van de huur opnieuw een beroep te doen op dezelfde vastgoedmakelaar om een nieuwe huurder te vinden voor het pand. Hierbij werd gesteld dat de bepaling uitvoering vond ongeacht de vormen van beëindiging voorzien in de Woninghuurwet.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in