Huren en verhuren

Banken moeten regels huurwaarborg correct toepassen

Er komt een evaluatie van de Woninghuurwet, waarbij onder meer bekeken zal worden of de banken de regeling rond de huurwaarborg wel correct toepassen.


Het Overlegcomité van de regio’s heeft woensdag het licht op groen gezet voor de evaluatie. Die zal uitgevoerd worden door de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Philippe Courard, in samenwerking met minister van Justitie Stefaan De Clerck en de bevoegde regionale ministers. Dat maakt Courard bekend.

De Woninghuurwet werd in 2007 aangepast. De nieuwe wet voerde een systeem van bankwaarborg in om te huurder te helpen. Die kan de huurwaarborg van maximum drie maanden volledig afbetalen via maandelijkse stortingen. Na een jaar zou het systeem tegen het licht worden gehouden. Daarbij zou worden nagegaan of de huurder die de totale huurwaarborg niet ineens kan betalen, wordt geholpen via het systeem van de bankwaarborg.

De staatssecretaris herinnert eraan dat armoedeorganisaties in oktober vorig jaar zelf een evaluatie doorvoerden. Daaruit bleek dat de meerderheid van de banken weigert het systeem toe te passen. Courard meent dat, gezien de grote reddingsoperaties die de banken recentelijk genoten van de staat, er tenminste van hen mag worden verwacht dat ze de wet toepassen. Hij herinnert er ook aan dat huurders met een armoederisico kampen dat driemaal hoger ligt dan dat van eigenaars.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in