Huren en verhuren

9 gouden tips voor verhuurders

Wat als uw huurder uw woning heeft beschadigd of een ongedekte cheque heeft uitgeschreven? Als verhuurder neemt u best enkele voorzorgsmaatregelen. 9 tips.


Vastgoed verhuren houdt altijd bepaalde risico’s in. Maar gelukkig kunt u als verhuurder enkele voorzorgmaatregelen nemen. Maatregelen die correcte huurders niet zullen afschrikken, maar die u als verhuurder gemoedsrust geven.

 

1. Ga niet overhaast te werk

U wilt graag weten of uw toekomstige huurder genoeg verdient om de huur te betalen. Maar de kandidaat-huurder heeft het recht om die vraag niet te beantwoorden. U kunt ook geen kopie eisen van de loonfiche. Een relatie tussen eigenaar en huurder berust dus op wederzijds vertrouwen. Maar als de kandidaat-huurder u die informatie niet wil geven, is dat misschien een reden om argwaan te koesteren...

 

2. Begin met een contract van korte duur

De huurovereenkomst moet schriftelijk en zo nauwkeurig mogelijk worden opgesteld. Zo vermijdt u misverstanden. U vindt een (ver)huurcontract voor een hoofdverblijfplaats op www.netto.be/tools.
Een nieuwe huurovereenkomst wordt normaal afgesloten voor 9 jaar. Dat kan ook voor een kortere duurtijd van 3 jaar of minder. Sommige verhuurders sluiten dus een overeenkomst van 1 jaar af om hun nieuwe huurder eerst te testen. Maar als na 3 jaar niemand de overeenkomst heeft stopgezet, wordt die automatisch omgezet in een huurovereenkomst van 9 jaar.

 

3. Weiger elke beroepsactiviteit

Sommige huurders trekken een deel van de huurprijs af als beroepskosten. De fiscus zal u dan zwaarder belasten. Vermeld duidelijk in het contract dat elk gebruik voor beroepsdoeleinden verboden is en dat de huurder zelf de fiscale gevolgen moet dragen als hij dat verbod naast zich neerlegt.

 

4. Eis een huurwaarborg

U bent niet verplicht om een huurwaarborg te vragen. Toch hebt u daar alle belang bij. Het moet wel vermeld zijn in de huurovereenkomst. De wet voorziet in twee mogelijkheden: ofwel een waarborg van maximaal 2 maanden huur die op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder wordt geplaatst, ofwel een bankwaarborg van 3 maanden. Dat is voor huurders die dat bedrag niet kunnen vrijmaken bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Aarzel niet om 2 maanden waarborg te vragen. De ideale formule, de geblokkeerde rekening op naam van de huurder, brengt in elk geval intresten op.

 

5. Stel vooraf een plaatsbeschrijving op

Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving (opgesteld bij gemeenschappelijk akkoord of door een expert) zal het moeilijk zijn om bij het einde van de huurovereenkomst te bewijzen dat de huurder verantwoordelijk is voor eventuele schade. Hij wordt immers verondersteld het goed te hebben ontvangen in de staat waarin hij het terugbezorgt…

 

6. Eis een brandverzekering

Vermeld in de huurovereenkomst dat de huurder een brandverzekering voor zijn huurdersaansprakelijkheid moet afsluiten. Die verzekering zal tussenkomen wanneer de huurder schade aan derden berokkent. Dat kan bijvoorbeeld wanneer hij een brand veroorzaakt en daardoor het aangrenzende appartement beschadigt.

 

7. Registreer de huurovereenkomst

Hoewel het verplicht is, laten heel wat eigenaars hun huurovereenkomst niet regis¬treren. De registratie is nochtans volledig gratis als u ze binnen de twee maanden aanvraagt. Opgelet: bij een niet-geregistreerde huurovereenkomst kan de huurder het contract zonder opzegtermijn en zonder enige vergoeding beëindigen. Vergeet ook niet de plaatsbeschrijving toe te voegen aan de huurovereenkomst die u laat registreren.

 

8. Volg uw betalingen op

Controleer of de huur tijdig wordt betaald. Is er een huurachterstand van 14 dagen, reageer dan meteen per brief. Blijft die brief zonder gevolg, stuur dan een aangetekend schrijven. De ervaring leert dat huurachterstand vaak slechts een tijdelijk probleem is. Snel reageren is de boodschap. Zo vermijdt u dat uw huurder in een schuld¬spiraal verzeild raakt. Spreek een haalbaar afbetalingsplan af met uw huurder voor de schuld te groot wordt.

 

9. Indexeer de huur

Wilt u de huur kunnen aanpassen aan de levensduurte? Dan moet u in de overeenkomst bepalen dat de huur geïndexeerd wordt. Indexering kan maximaal één keer per jaar en nooit voor de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst en gebeurt met de wettelijke formule. U bent niet verplicht om de indexering toe te passen. Maar maak dan wel aan uw huurder duidelijk dat u hem een gunst verleent. Vooral als u het jaar daarop de volledige indexregeling toepast. Anders zou uw huurder wel eens onaangenaam verrast kunnen zijn door de plotse stijging van de huur.

 

Bron: Netto.be


 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in