Huren en verhuren

83% van verhuurders wil niet verder investeren

De private huurmarkt zit in een moeilijke positie: 83 procent van de verhuurders is niet zinnens te investeren in zijn patrimonium. Bovendien kopen kapitaalkrachtige jongeren almaar minder met het oog op verhuring, waardoor de private huurmarkt almaar krapper wordt. CIB Vlaanderen meent dan ook dat de nieuwe Vlaamse overheid vanaf 1 juli een unieke kans heeft om huurders en verhuurders een broodnodige duw in de rug te geven.
De Vlaamse vastgoedmakelaardij is voorstander van een evenwichtig beleid wat huurders en verhuurders betreft. In het middensegment ziet de Confederatie van Immoberoepen een positieve tendens, waarbij investeerders in eerste instantie worden aangetrokken door het toenemend aantal jonge tweeverdieners dat een kwalitatieve woning zoekt op de private huurmarkt. De problemen stellen zich volgens de sector dan ook veeleer in het ondersegment van de private huurmarkt. 
 

Negatieve perceptie

De inkrimping van het aanbod is daarbij een zeer bepalende factor. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan aantrekkingskracht van nieuwe investeringen. Maar evenzeer is dit het gevolg van het negatieve klimaat dat de laatste jaren rond verhuurders werd gecreëerd. De focus op het bestrijden van uitwassen en mistoestanden heeft beleidsmatig geleid tot een zeer negatieve perceptie tegenover de verhuurders waaraan niet alleen de kleine minderheid van huisjesmelkers maar ook de overgrote meerderheid van goedbedoelende particuliere verhuurders wordt onderworpen. 
 
Het Grote Woononderzoek dat in opdracht van de Vlaamse overheid werd uitgevoerd en een actueel zicht op de private huurmarkt moet geven, bevestigt de analyse van de vastgoedmakelaars in Vlaanderen. Zo heeft 83 procent van de particuliere verhuurders geen zin om nog verder te investeren. Jonge verhuurders zijn er bovendien minder en minder: daar waar in 2005 nog 16 procent van de verhuurders tussen 18 en 34 jaar was, is dat aantal vandaag gezakt naar 10 procent. Bijna 10 jaar geleden waren 20 procent van de verhuurders tussen 35 en 44 jaar, vandaag is dat net geen 14 procent. De private verhuurder wordt steeds ouder. Zo was in 2005 27 procent ouder dan 64, vandaag is dat 34 procent. 
 

Amper 10% huurverhogingen

Bovendien wil de Confederatie van Immoberoepen onderstrepen dat de betaalbaarheidsproblemen bij huurders alles te maken hebben met een inkomensprobleem, en niét met stijgende huurprijzen. Enkele cijfers (Grote Woononderzoek):  slechts 58 procent van de verhuurders past een indexering op de huurprijs toe. Huurverhoging, los van indexering, gebeurt amper: huurverhoging bovenop de indexering is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk en dan nog zegt slechts 10 procent van de verhuurders de huurprijs te verhogen. Daarnaast evolueren de huurprijzen niet mee met de investeringskosten. Zo lopen de kosten voor de verhuurder op, en is de return-on-investment beperkt. 
 
De Confederatie van Immoberoepen vraagt de toekomstige minister van Wonen dan ook om werk te maken van een evenwichtig beleid tussen huurders en verhuurders, en investeringen in de private verhuur meer aantrekkelijk te maken. De meest aangewezen manier daarvoor is het voorzien van fiscale stimuli, zoals een verlaging van de successie- en schenkingsrechten bij verdere verhuur en de creatie van een verhuur- en/of energieabattement.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in