Aanbevolen partners

samsung logo
blum logo
taor logo
van hoecke logo
Logo ILWA keukens
Logo Eggo
Dovy Keukens logo
orgalux logo
X²O logo
De keuken

Wat met een keuken met gebreken?

Spijtig genoeg gebeurt het wel eens dat je als koper geconfronteerd wordt met de aankoop van een keuken die gebreken vertoont. Dimitry Descamps van Descamps Advocaten geeft de nodige adviezen over hoe je in een dergelijk geval kan handelen.

Het beste wat je doet is de leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen van het gebrek. Maar op welke wijze? Het is steeds aan te raden om de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen van de gebreken.

Maar wat als de verkoper dan verwijst naar de factuurvoorwaarden?

Meestal vind je op de achterzijde van uw factuur een hele reeks artikelen en bepalingen met verwijzing naar wetteksten en wetsartikels.
Meestal gebruikt de verkoper deze factuurvoorwaarden om zijn aansprakelijkheid te beperken, of om de koper te wijzen op zijn of haar verplichtingen ingevolge de koop-verkoop.

Korte termijn

Eén van de voorwaarden die regelmatig aangetroffen wordt op een factuur is deze waarin de verkoper bepaalt dat de koper binnen korte termijn na de levering van het goed het gebrek aan verkoper moet melden. Meestal staat er zelfs een termijn bij vermeld waarbinnen je als koper moet reageren en verwijzen de voorwaarden ook naar art. 1648 B.W.

In art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende: ‘De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar gelang de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.’

Dit artikel bepaalt niet echt een periode of termijn waarbinnen je als koper moet reageren. Er staat gewoon binnen een korte tijd.

Algemeen wordt aanvaard dat de termijn waarbinnen je moet reageren bepaald wordt naargelang de aard van het gebrek. Zo kan uw keuken een zichtbaar gebrek vertonen.

Zichtbaar gebrek

Bijvoorbeeld:de keuken die je bestelde was wit, en ze leveren een rode keuken.

Het is evident dat je dan binnen korte termijn moet reageren. Het is aan te raden dat dit gebeurt op ogenblik dat de keuken wordt geleverd.

Nu kan het gebrek ook niet zichtbaar zijn, we spreken dan van een verborgen gebrek.

In het geval van een verborgen gebrek, gaat de korte termijn pas in vanaf het ogenblik dat je als koper “redelijker wijze” kennis had kunnen krijgen van het gebrek.

Je koopt een product of een goed en na verloop van tijd blijkt dat het product of goed niet meer werkt of toch niet werkt zoals het hoort te functioneren.

De korte termijn begint pas te lopen vanaf het ogenblik dat je kennis hebt gekregen van het gebrek.

Rechtsvordering

Wat is nu die korte termijn. Hier is geen vaste datum op te plakken. Dit verschilt van geval tot  geval. Het is steeds aan te raden om ze snel mogelijk de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het gebrek van zodra je er kennis van hebt.
Het volstaat echter niet om de verkoper in gebreke te stellen, art. 1648 B.W. bepaalt dat een rechtsvordering binnen korte termijn moet ingesteld worden. Dit betekent dat een gerechtelijke procedure moet aangevat worden indien de verkoper in gebreke blijft om het gebrek vrijwillig te herstellen.

Indien de factuurvoorwaarden de koper verplichten om binnen een onredelijke termijn te reageren dan voorziet de wet Handelspraktijken dat zulk een beding nietig is. De verkoper mag dus niet zomaar uw rechten inperken.

Auteur: Advocaat Dimitry Descamps

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in