Sleutel-op-de-deur

Welke opschortende voorwaarden kunnen in de verkoopovereenkomst opgenomen worden?

Het compromis of de verkoopovereenkomst voor een bouwgrond, woning of appartement is een voorlopige verkoopakte waarin alle details over de verkopers, kopers én het vastgoed uitvoerig staan omschreven. Het compromis is een definitief én bindend contract waarin de verkoop van het vastgoed wordt bepaald. De enige uitzondering op die bindende regel, is de opschortende voorwaarde. 

Letterlijk betekent een opschortende voorwaarde: als 1 van beide partijen niet aan deze voorwaarden kan voldoen, wordt het contract nietig verklaard. Vaak zijn het de kandidaat-kopers die een opschortende voorwaarde in het compromis willen opnemen.  Deze opschortende voorwaarde is altijd beperkt in tijd én kan verbonden worden aan een schadevergoeding.

Veel voorkomende opschortende voorwaarden

  • Verkrijgen van een hypothecaire lening
  • Ontvangen van een stedenbouwkundige vergunning
  • Ontvangen van een milieuvergunning
  • Verstrijken van de bedenktijd

Praktijkvoorbeeld:

Bijvoorbeeld bij Huysman Bouw (sleutel-op-de-deur bouwbedrijf) zijn dit de 4 meest voorkomende voorwaarden die in het compromis worden opgenomen: 

  • Maximaal 6 maanden uitstel voor het verkrijgen van een bouwvergunning.
  • Verkrijgen van hypothecaire lening: maximaal 1 maand na ontvangst van de bouwvergunning
  • Maximaal 4 maanden uitstel voor de verkoop van de eigen woning.
  • Opname echtscheiding in de Databank voor de Burgerlijke Stand.

Opschortende voorwaarden kunnen dus de opleverdatum aanzienlijk verlengen. De akte kan pas bij de notaris verlijden als aan de opschortende voorwaarden voldoen werd. 

Stel: je hebt al een bouwvergunning en een hypotecaire lening en er worden geen opschortende opgenomen. Dan kan de akte binnen de twee maand bij de notaris verlijden. 

Wil je meer te weten komen over de werkwijze van Huysman Bouw? Lees hier meer over hun werkwijze.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in