Economie

Waaraan denken bij de installatie van een warmtepomp?

Consumenten die overwegen een warmtepomp aan te kopen worden geconfronteerd met heel wat vragen. Fabrikant Vaillant heeft nu een antwoord gezocht op veel gestelde vragen.


Hoe werkt een warmtepompinstallatie?

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving (lucht, bodem of grondwater) en zet deze warmte om naar een voldoende hoge temperatuur voor de verwarming van woningen en/of de productie van sanitair warm water. De warmte kan uit de omgeving worden gehaald door collectoren, sondes, luchtkanalen enz. Een compressor in de warmtepomp zet deze warmte om naar een hogere temperatuur en geeft ze door aan de verwarmingselementen in de woning, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. Deze compressor verbruikt elektriciteit om de temperatuur te verhogen. De verbruikte elektriciteit vormt slechts een kwart van de totale energie die de warmtepomp levert. Driekwart daarvan wordt dus gratis uit de natuur gehaald.


Hoe haal ik de warmte uit de omgeving?

Bij de toepassing van een warmtepomp dient de warmtebron, die de gratis warmte levert, gekozen te worden op basis van een aantal verschillende factoren. De meest courante bronnen zijn bodemwarmte, grondwater en lucht.

Bodemwarmte
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zonnewarmte die in de bodem is opgeslagen. Indien er voldoende tuinoppervlakte beschikbaar is, wordt deze warmte aan de aarde onttrokken door middel van een horizontale warmtecollector. Die bestaat uit een netwerk van buizen dat op ongeveer 1,20 meter diepte wordt ingegraven. Hiervoor is een voldoende grote oppervlakte nodig: voor een warmteoutput van 8 kW is een minimale oppervlakte vereist van 533 m². Indien dit niet mogelijk is, kan men een verticale bodemsonde via een boring diep in de grond inbrengen. Boringen zijn wel duurder dan horizontale collectoren, en vereisen een vergunning.

Grondwater
Voor deze vorm van warmtewinning is de aanwezigheid van een ondergrondse waterlaag vereist. Het grondwater wordt naar de warmtepomp gevoerd en wordt na de warmteabsorptie teruggevoerd naar de waterlaag. Er worden hiervoor 2 boringen uitgevoerd tot op een diepte van maximaal 15 meter. Als de grondwaterlaag dieper ligt dan 15 meter, kan dit systeem niet rendabel zijn.

Lucht
In deze installatie wordt de warmte onttrokken aan de buitenlucht. Buitenlucht is overvloedig aanwezig, maar heeft een sterk wisselende temperatuur. Hierdoor zal het rendement van zo’n type warmtepomp sterk variëren gedurende het jaar. Deze warmtepompen worden dan ook vaak gecombineerd met een hulpverwarmingssysteem (zoals bv. een condensatieketel), dat in werking treedt wanneer de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren. Deze oplossing is wel de meest budgetvriendelijke op het gebied van installatiekost.


Kan een warmtepomp gebruikt worden voor elke woning?

Warmtepompen functioneren optimaal in woningen die zeer goed geïsoleerd zijn. De aanwezigheid van vloerverwarming in plaats van radiatoren spreekt ook sterk in het voordeel van een warmtepomp. De temperatuur in een vloerverwarmingsinstallatie (38°C) is lager dan de temperatuur die meestal noodzakelijk is in radiatoren (75°C). Bij vloerverwarming moet de warmtepomp dus minder bijverwarmen, verbruikt dus minder elektriciteit en is het rendement hoger.
Het is zeer belangrijk te weten wat het noodzakelijk vermogen is van een warmtepomp. Dit betekent dat de warmtepomp zo berekend wordt dat hij exact de warmte geeft die noodzakelijk is, en niet te veel of te weinig. In geval dat men een te hoog vermogen kiest, zal de warmtepomp pendelen tussen aan en uit, wat niet goed is voor de compressor van de warmtepomp. Een warmtepomp zal een beter rendement geven en minder snel verslijten als hij continu in werking is. Het is van het grootste belang dat de exacte warmtebehoefte voor de verwarming en de warmwaterproductie van een woning vooraf berekend wordt door een gespecialiseerde installateur.”


Kan een warmtepomp gebruikt worden voor de opwarming van sanitair water?

Er bestaan verschillende manieren om warm water voor sanitair gebruik te produceren. Dit kan bijvoorbeeld met warmtepompen die beschikken over een ingebouwde boiler Ook is het mogelijk om warmtepompen te combineren met externe boilers. Daarnaast kunnen de boiler en de warmtepomp ook nog eens met zonne-energiepanelen gecombineerd worden waardoor er nog zuiniger warm water geproduceerd kan worden.


En koeling in de zomer?

Sommige warmtepompen bieden naast verwarming en warmwaterproductie eveneens passieve koeling. Met passief bedoelt men dat er geen elektriciteit wordt gebruikt om de lucht te koelen. De warmte die in de winter vanuit de bodem aan de vloerverwarming afgegeven wordt, wordt dan in de zomer via de vloerverwarming uit de ruimte weggenomen en aan de bodem ‘teruggegeven’.

Lees meer over de warmtepomp
Meer info: Vaillant

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in