Bouwen in de toekomst
Energie

Vraag voor 31 maart 2022 je retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp aan!

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2021 het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. Wie voor 2021 zonnepanelen plaatste en daar bovenop investeerde in een warmtepomp, of wie voor 2021 een decentrale installatie in dienst nam (zoals een micro-warmtekrachtkoppeling of kleine windmolen) rekende op de werking van de terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering werkte daarom een extra retroactieve investeringspremie uit bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, zodat de mensen die hebben geïnvesteerd in de energietransitie toch een redelijk rendement op hun investering kunnen behalen.

Wie aan de voorwaarden voldoet en al op 1 oktober 2021 over een digitale meter beschikte, kan de retroactieve premie voor een warmtepomp of voor een decentrale installatie nog tot en met 31 maart 2022 aanvragen. Daarna sluit het premieloket en vervalt het recht op de premie onherroepelijk. 

Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). 

De retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen kunt u niet meer aanvragen, als u al op 20 juli 2021 over een digitale meter beschikte. De deadline liep af op 18 januari 2022. Als uw digitale meter later dan 20 juli 2021 is geplaatst, heeft u 6 maanden de tijd om de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen aan te vragen, vanaf de datum van de plaatsing van de digitale meter.

8915 gezinnen vroegen de retroactieve investeringspremie voor hun warmtepomp aan.

De retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp is een vast bedrag van 1163 euro. Om recht te hebben op deze premie moet de warmtepomp in dienst genomen zijn voor 1 maart 2021. De warmtepomp moet instaan voor de hoofdverwarming van het gebouw en mag dus niet louter als airco of als zwembadverwarming in gebruik zijn. Ook een warmtepompboiler voor warm water komt niet in aanmerking. Bekijk alle voorwaarden.

De retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp werd ondertussen 8915 keer aangevraagd via het premieloket van Fluvius. 6335 premie-aanvragen zijn al goedgekeurd, goed voor een totaal budget van 7.367.605 euro.

Voor de decentrale installaties kwamen 28 aanvragen binnen, goed voor een totaal premiebedrag van 101.203 €.

De aanvraag verloopt via het digitale premieloket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Bekijk alle voorwaarden en meldt u voor 31 maart 2022 aan op het premieloket van Fluvius.   

Ga naar het premieloket van Fluvius.

Investeren in een warmtepomp is populair en rendeert meer dan ooit

Wie in 2021 al investeerde in de energiezuinige warmtepomp blijkt vandaag ook financieel de goede keuze te hebben gemaakt. Als we de jaarlijkse verbruikskost per verwarmingstechnologie voor een gemiddelde woning met een standaardverbruik vergelijken, blijkt dat het gebruik van een lucht-waterwarmtepomp (herkenbaar aan een ‘airco-unit’ die buiten staat) goedkoper is geworden dan een gasketel. Een geothermische warmtepomp (met een grondboring) kost in zijn verbruik zelfs 20% minder, door zijn goede rendement (COP 4).

Uit de EPB-cijfers van nieuwbouwwoningen blijkt dat de warmtepomp aan een opmars bezig is. In 28% van de recente nieuwbouwwoningen (met vergunningsaanvraag in 2019) plaatsten de bouwheren een warmtepomp. Voor vergunningsaanvragen van 2017 bedraagt dit aandeel nog maar 20%. In 68% van de gevallen gaat het dan om een lucht-water-warmtepomp en in 27% van de gevallen is voor een geothermische warmtepomp gekozen. 

Ook bij bestaande woningen zit de warmtepomp duidelijk in de lift. Uit de eerste cijfers van de premie-aanvragen voor een warmtepomp in een bestaande woning blijkt dat in de laatste drie maanden van 2021 11% meer premie-aanvragen zijn ingediend dan in dezelfde maanden van 2020.

Met de huidige energieprijzen is een warmtepomp rendabeler dan ooit.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in