Verwarmen met stookolie

Gewijzigd op 4/06/2013 door Daan Slingers

Verwarmen met stookolie (oftewel mazout) gebeurt door 1,7 miljoen Belgische gezinnen. Tijd om deze populaire warmtebron eens van nabij te bekijken. Een overzicht van de stookolietanken, de stookolieketels, … en natuurlijk de prijzen en de terugverdientijd van dit alles.

Onze energiespecialisten

inframazout
© Informazout
Wil je in jouw woning verwarmen met stookolie? Dan moet je beschikken over een gekeurde olietank, een geschikte verwarmingsketel en enkele verwarmingslichamen.

Stookolietank

 • Neem een tank die iets groter is dan je gezinsituatie verlangt. Een doorsnee gezin verbruikt 2 000 tot 2 500 liter per jaar. Een tank van 3 000 liter is voor hen dus perfect
 • Je kunt kiezen voor een bovengrondse opslag (in open lucht of in een binnenruimte) of een ondergrondse opslag (in volle grond of ontoegankelijke groeve)
 • De stookolietank of stookoliereservoir kan bestaan uit kunststof, metaal, prefab of een combinatie van deze materialen

Optitank

 • Het kwaliteitslabel Optitank garandeert je een kwaliteitsvolle en veilige opslag van stookolie. Er bestaan modulereservoirs uit kunststof en staal
 • Je kunt er één of meerdere installeren, zelfs in een kleine ruimte. Modulereservoirs zijn licht, compact en niet onderhevig aan corrosie.
 • Fabrikanten bieden je 10 jaar garantie. Die omvat gratis herstelling of vervanging en de dekking van eventuele gevolgschade
 • Een overzicht van de beschikbare modulereservoirs vind je op www.optitank.be
Levering stookolie
© Informazout

Voordelen stookolie

 • Financieel aantrekkelijk
  • De stookolieprijs is transparant, wat je bestelt, betaal je ook.
 • Veiligheid:
  • Geen ontploffingsgevaar, omdat het vlampunt van stookolie hoger is dan 55°C en die temperatuur komt nooit voor bij het behandelen, het vervoer en het gebruik.
  • Amper kans op CO-intoxicatie. Ruik je een ongewone geur, dan komt dat vaak door een slechte schoorsteenafvoer of door een onvolledige verbranding. Los die problemen op.
 • Overal beschikbaar
 • Comfortabel
  • Je kunt de temperatuur eenvoudig en precies afstellen.

Combinatie stookolie en warmtepomp

Er bestaan twee verschillende warmtepompen: de monovalente en de bivalente. Een monovalente warmtepomp kan op zijn eentje de woning voorzien van warmte. De bivalente warmtepomp wordt gecombineerd met een ander verwarmingssysteem. Stookolie komt hiervoor in aanmerking.

De warmtepomp onttrekt – door middel van een elektrische pomp - de warmte (op lagere temperatuur) die in de natuur zit en zet die om in een warmte op hogere temperatuur. Deze warmte kan dienen voor de verwarming of de verwarming van sanitair warm water.

Verwarmingslichamen

Stookolietank prijs
Tankinhoud Minimumprijs Maximumprijs
3 000l (dubbelwandig) € 2 300* € 2 800*
5 000l (dubbelwandig) € 2 600* € 3 200*

* Prijzen zijn exclusief graafwerken

Stookolieketel prijs
Soort stookolieketel Minimumprijs Maximumprijs
Stalen ketel (24kW) € 1 800 € 2 800
Gietijzeren ketel (24kW) € 2 500 € 3 300

Prijs verwarmingselementen
Verwarmingselement Minimumprijs Maximumprijs
Per radiator € 1 000 € 1 400
Vloerverwarming per m² € 88 € 3 102

Stookolieprijs

In België bestaat er een officiële maximumprijs voor stookolie. Deze wordt federaal vastgelegd door een programmaovereenkomst. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met:  de marktprijzen in Rotterdam en Italië, de dollarkoers, distributiemarges, fiscale lasten, ...  Dit beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat je als klant nooit meer dan de maximumprijs voor stookolie moet betalen en dan grote prijsschommelingen worden vermeden.

De prijs van stookolie is trouwens rechtstreeks gekoppeld aan de internationale olieprijzen. Verandert er iets internationaal, dan gebeurt dat meteen ook nationaal.

Onderhoud stookolieketels

Voor de ingebruikname van je verwarmingsinstallatie moet je deze laten controleren door een erkend technicus. Dit kost ongeveer € 125 euro. Deze keuring mag door de installateur zelf uitgevoerd worden, dus dit zit over het algemeen verrekend in de totaalprijs.
Nadien moet je om de twee jaar je installatie laten controleren. Een technicus kijkt de optimale werking van de installatie en de naleving van de wettelijke normen na.

Premie voor stookoliecondensatieketel

De Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax kennen aan beschermde klanten een premie van € 800 toe voor het plaatsen van een stookoliecondensatieketel in bestaande woningen.

Premie voor renovatie

 1. Het nuttig rendement komt overeen met het reële rendement van uw installatie en kan niet meer dan 100% bedragen
 2. Alle prijzen zijn indicatief op basis van de Borderel van Eenheidsprijzen of op basis van cijfers van Informazout

Met dank aan: Informazout

Auteur: Daan Slingers 

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven