Smartflower POP: elektriciteit uit een bloem

Gewijzigd op 3/09/2015 door Daan Slingers

Zou het niet fantastisch zijn als iedereen in zijn eigen tuin precies de hoeveelheid groene stroom zou opwekken die hij zelf verbruikt? En zou het ook niet wonderbaarlijk zijn als deze fotovoltaïsche installatie even gebruiksvriendelijk is als een huishoudtoestel? Inpluggen en produceren maar!

Onze energiespecialisten

Smartflower POP
© Smartflower
Bij smartflower stellen ze zich dergelijke vragen niet meer. Ze hebben ze beantwoord met smartflower POP, het eerste all-in-one zonne-energiesysteem.

Stroom voor een hele huishouden

De installatie levert dankzij haar buitengewone constructie en de perfect op elkaar afgestemde componenten gemiddeld ca. 4.000 kWh per jaar. Daarmee dekt ze de complete, gemiddelde behoefte aan stroom van een huishouden in Midden-Europa.
  • Smartflower POP
    © Smartflower
  • Smartflower POP
    © Smartflower
Smartflower POP
© Smartflower

Eigen rendement van circa 60%

Het product staat voor een keerpunt in de geschiedenis: de maatstaf der dingen is niet langer alleen de installatiegrootte. Wat telt, is een zo constant mogelijke productiehoogte in de loop van een dag om de opgewekte stroom efficiënter te kunnen benutten.

Smartflower POP bereikt een eigen rendement van 60%. Ter indicatie: een vergelijkbare dakinstallatie haalt gemiddeld slechts 30%. Dat noemen wij slim!

Smartflower POP wordt als compleet systeem geleverd. Het is binnen amper één uur operationeel. Er is geen tijdrovende montage nodig: de installatie wordt op de door jou gekozen locatie op de ondergrond vastgeschroefd.

Meer info: Smartflower

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven