Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Passiefhuis: van definitie tot terugverdientijd

Een passiefhuis verbruikt nauwelijks nog energie. In elk geval verbruikt een passiefhuis minder energie dan een lage energiewoning. Toch heb je nog energie nodig, voor de elektrische huishoudtoestellen bijvoorbeeld.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis is een huis dat niet meer energie verbruikt (voor verwarmen en eventueel koelen) dan 15kWh per m² en per jaar. En een passiefhuis moet ook voldoende luchtdicht zijn. Zo mag het luchtverlies in de woning niet groter zijn dan 60% van het volume van de woning per uur, gemeten bij een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 Pascal (kortweg: n50 niet groter dan 0,6/uur).

Een passiefhuis heeft dus een goed binnenklimaat, zowel ’s winters als ’s zomers en maakt geen gebruik van klassieke verwarming en koeling. Een aircosysteem of verwarming op stookolie vind je in een passiefhuis dan ook zelden of nooit terug.

Geschatte E-peil van een passiefhuis ligt tussen de E0 en E50.

Hoe bouw je een passiefhuis?

Een passiefhuis ziet er niet noodzakelijk anders uit dan een ‘gewoon’ huis. Bij een passiefhuis gaat het er om dat alles erg goed geïsoleerd is en bovendien luchtdicht gebouwd wordt. Een passiefhuis heeft doorgaans ook een compact bouwplan met ramen georiënteerd op de zonnigste kanten van het huis, zodat de zon gebruikt wordt voor passieve warmtewinst.

Om het huis te verwarmen, te koelen en te verluchten is een goede balansventilatie noodzakelijk, eventueel aangevuld met verwarmingselementen op plekken waar extra verwarming nodig is. Energiezuinige huishoudapparaten en het gebruik van hernieuwbare energie (zonne-energie, warmtepomp, …) dragen bij tot de energiezuinigheid van dit huis. Op die manier kun je tot 85% minder energie verbruiken dan dezelfde woning op een ‘gewone’ manier gebouwd.

Wat kost een passiefhuis?

Bouwpromotoren zoals Bostoen, die gespecialiseerd zijn in passiefbouw, rekenen op 20 000 euro extra ten opzichte van een gewoon geïsoleerd huis. Al zijn er ook voorbeelden van passiefhuizen die 60 000 euro meer kosten dan hetzelfde huis dat minder goed geïsoleerd is. Hier hangt ook weer veel af van de grootte van het huis, het aantal m² woonoppervlakte, en de complexiteit van het ontwerp.

Hoe snel verdien je de meerkost terug?

De belastingvermindering voor een passiefhuis bedraagt 600 euro, niet geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) bedroeg de vermindering geïndexeerd 830 euro. Je mag deze vermindering (geïndexeerd) 10 jaar na mekaar in rekening brengen.

Als je alleen de meerkost voor de isolatie en verwarmingstechnieken verrekent, duurt het lang voor je de investering hebt terugverdiend. Wij nemen ook de besparing op energie mee in rekening en verrekenen alle subsidies en energiebesparingen samen met de maandelijkse leenlast.

Dan blijkt het bedrag dat je maandelijks moet aflossen maandlast – 1 090 euro voor E35 en 1 134 euro voor E20 - nog wel mee te vallen. Dat is zelfs lager dan voor een E80-huis (1 152 euro). Op langere termijn gaat een passiefhuis ook veel meer waard zijn dan hetzelfde huis uit hetzelfde jaar in een E-80-vorm (vanaf 2021 enkel nog passiefhuizen).

Overzicht kostprijs en terugverdientijd energiezuinige huizen*:

E80 E60 E35 E20
Investeringskosten €165 542 €170 884 €191 512 €205 378
Subsidies ** €150 €3 117 €20 649 €22 139
Leningkost/maand €978 €992 €1 010 €1 083
Energiekost/maand €174 €136 €80 €51
Te betalen per maand €1 152 €1 128 €1 090 €1 134

*: deze cijfers dateren van mei 2011, zie artikel 'Woning met E-peil van 35 is meest rendabel'
**: in de subsidies zijn alle voordelen van de overheid meegerekend, ook de korting op de onroerende voorheffing


Meer weten over passiefhuizen?

Lees ook deze artikels:

Auteur: Gretel Kerkhofs - oktober 2011

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in