Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Nieuwe brandstoffen maken hun opwachting

De verwarmingssector zoekt al enkele jaren verwoed naar alternatieven voor stookolie en aardgas. Welke van die nieuwe brandstoffen zijn vandaag al beschikbaar en wat zal de toekomst nog brengen? Ivan Piette, technisch directeur bij Viessmann België, licht voor ons een tip van de sluier.
Verwarmen met koolzaadolie, brandstofcellen of zelfs vlas,… enkele jaren geleden leek dit zo uit een science fiction film genomen. Vandaag zijn bepaalde van deze energiebronnen al toegankelijk, anderen zullen het worden.

Koolzaadolie

We moeten dus blijven verder zoeken naar andere oplossingen. Reëel op dat vlak is koolzaadolie. We mogen het goedje sinds een tijdje gebruiken voor transportdoeleinden onder de naam ‘biodiesel’.
Voor de stookolieverwarming kan koolzaadolie een alternatief zijn. “Maar,” waarschuwt Ivan Piette, “er is een grote maar, want de opslag van koolzaadolie is niet zo vanzelfsprekend. Daar waar je de traditionele stookolie gemakkelijk 1 à 2 jaar kan bewaren in een tank en dan nog gebruiken, is dat voor koolzaadolie niet het geval. Koolzaadolie is immer van organische oorsprong en natuurlijke bacteriologische processen zijn niet uitgesloten. Voor de opslag moet dus nog naar oplossingen worden gezocht, of je moet er niets mee inzitten dat je de tank regelmatiger moet bijvullen.”

Om met koolzaadolie aan de slag te kunnen, moet er bovendien ook een aanpassing aan de verwarmingsketel gebeuren. Koolzaadolie heeft immers een andere viscositeit dan stookolie, dit vraagt om een andere pomp en een bijsturing in de brander.
Het zal overigens niet eenvoudig zijn om aan koolzaadolie te komen voor thuisgebruik. De transportsector vraagt immers meer biodiesel dan we kunnen produceren.

Biogas

Een andere bruikbaar alternatief is biogas. We moeten wel meteen nuanceren: die bruikbaarheid is lokaal bepaald. Het is vooral in de agro-industrie door het opvangen van gassen uit het mest dat we aan biogas komen. Het is economisch het meest interessant om dit gas op het bedrijf zelf om te zetten in een andere energievorm: warmte, elektriciteit en die dan verder te verdelen.

Brandstofcellen

Deze nieuwe brandstofvorm werd jaren geleden al met de grote trom aangekondigd, maar het blijft voorlopig nog stil. Toch zeker wat toepassingen betreft voor de particulier. Grotere bedrijven maken er wel al gebruik van om bijvoorbeeld stroom te maken.
“De brandstofcellen zitten nog altijd in een ontwikkelings- en testfase. Ze vallen overigens meestal terug op een primaire bron: aardgas. Alleen halen brandstofcellen een hoger rendement uit het aardgas en is er een veel lagere CO2-uitstoot. Er lopen momenteel een paar proefprojecten met brandstofcellen, maar op de commercialisatie is het nog wachten,” aldus Ivan Piette.

Een brandstofcel is een elektrochemisch toestel dat chemische energie van een doorgaande reactie meteen omzet in elektrische energie, waarbij - anders dan bij een batterij of accu - voortdurend nieuwe reagentia van buiten kunnen worden aangevoerd. Afhankelijk van het type brandstofcel komt bij dit proces een hoge of lage hoeveelheid warmte vrij, die je kan gebruiken als energiebron om bijvoorbeeld te verwarmen.

Organische materialen

Wanneer we verder kijken dan enkel de centrale verwarming, wordt het gamma aan alternatieve brandstoffen wel wat ruimer. Er bestaan vandaag de dag al zogenaamde biobrandstofhaarden. Deze biobrandstof kan heel ruim geïnterpreteerd worden. Onder meer granen – inclusief maïs – pitten, olijf- en vruchtenpitten, stro, afval van koolzaad, gras, vlas en riet mogen hier onder gerekend worden.

Kortom, de toekomst biedt nog heel wat mogelijkheden om het wegvallen of duurder worden van onze primaire brandstoffen op te vangen.

Meer info: Viessmann.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in