Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Hoe groen is je groene stroom? Doe de groencheck

Wil je op een snelle en eenvoudige manier controleren of je elektriciteitscontract groen is en hoe groen dat eigenlijk wel is? Gebruik dan ‘groencheck’. Groencheck is een online test van de Vreg, die je vertelt hoeveel % groene stroom jouw leverancier je de afgelopen maanden leverde.
Naast de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening is de keuze tussen groene en grijze stroom een reden om voor een energieleverancier te kiezen. Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biogas, biomassa en waterkracht. Het gaat niet enkel om Belgische groene stroom, maar ook om groene stroom uit andere Europese landen. Het wordt gebruikt om een onderscheid te maken met elektriciteit die nucleair of uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas,…) is opgewekt. Die stroom wordt grijze stroom genoemd. Met de ‘Groencheck’ weet je hoeveel groene stroom jouw energieleverancier je levert.

Werking groencheck

  • Surf naar www.vreg.be/groencheck
  • Vul je EANcode (de unieke code op de energiefactuur, die begint met 5414) in 
  • Via ‘+’-symbool kun je extra EANCodes ingeven (tot 10 codes mogelijk)
  • Klik op ‘opzoeken’
  • Bekijk het percentage
"Als het percentage dat de Groencheck aangeeft, overeenkomt met het percentage dat is beloofd in het contract, dan is de leverancier wettelijk in orde", aldus Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche.

"De leverancier mag ook meer leveren als hij daarvoor geen extra kost aanrekent. Maar als uit de groencheck blijkt dat de leverancier te weinig groene stroom levert, kan de klant hem voortaan tot de orde roepen en - als de fout niet wordt rechtgezet - klacht indienen bij de Vreg. Leveranciers die systematisch fouten maken, zullen door de Vreg een boete opgelegd krijgen. Als er in het contract geen expliciete bepalingen zijn over het percentage groene stroom, is de leverancier vrij om al dan niet groene stroom te leveren.

Meer info: Vreg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in