Economie

Groenestroomcertificaten

Groenestroomcertificaten zijn waardepapieren die je krijgt in ruil voor de groene stroom die je aan het stroomnet afgeeft. Groene stroom die je opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Die groenestroomcertificaten krijg je van de VREG en je kunt ze verkopen aan een van de netbeheerders. Habitos.be legt je uit hoe je dat doet.

Wat is een groenestroomcertificaat?

De Vlaamse regering vergoedt elke eigenaar van fotovoltaïsche zonnepanelen of PV-panelen voor de groene elektriciteit, die hij opwekt in de vorm van zogenaamde groenestroomcertificaten. De eigenlijke aankoop en installatie van de panelen wordt door Vlaanderen niet langer gesubsidieerd.

Een groenestroomcertificaat is een soort waardepapier dat de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) uitreikt aan particulieren die groene stroom opwekken, bijvoorbeeld via zonne- of windenergie.

Enkel elektriciteit komt in aanmerking als groene stroom. Dus de energie opgewekt via zonneboilers (warm water) komt niet in aanmerking. 

Hoe werkt een groenestroomcertificaat?

Nieuwe installaties krijgen niet langer 1 groenestroomcertificaat per 1.000 kWh opgewekte elektriciteit, maar meer of minder afhankelijk van een bandingfactor. De bandingfactor wordt berekend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). De VREG houdt die gegevens bij in een databank. Het is dus niet zo dat je effectief een certificaat in de vorm van een papier ontvangt.

Groenestroomcertificaten verkopen

Om de waarde van de groenestroomcertificaten te kunnen innen, moet je ze verkopen aan je (lokale) netbeheerder Eandis, Infrax, of aan Elia, beheerder van het elektriciteitsnet.

Aan wie je de certificaten verkoopt, hangt af van de leeftijd van je energie-installatie.

Prijs groenestroomcertificaten

Dateert je installatie van voor 1 januari 2006, dan krijg je 150 euro voor 1 000 kWh, gedurende 10 jaar. Nam je de installatie in gebruik tussen 1 januari 2006 en 31 december 2009, dan ontvang je gedurende 20 jaar 450 euro voor elke 1 000 kWh groene stroom van je lokale netbeheerder. Daarna daalde het bedrag van de steun en het aantal jaren. Een overzicht.

Prijs groenestroomcertificaten (Installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) van maximaal 250 kW)
Datum indienstname    Bedrag in euro per certificaat Duur in jaar
2006 - 2009 450  20
2010  350 20
Januari - juni 2011 330 20
Juli - september 2011 300 20
Oktober - december 2011 270 20
Januari - maart 2012 250 20
April - juni 2012 230 20
Juli 2012 210 20
Augustus 2012 - december 2012 50 10
Januari 2013 Nieuw systeem*  

Bovendien moet je dak of zolder voldoende goed geïsoleerd zijn, wil je vanaf 2010 nog groenestroomcertificaten ontvangen voor de elektriciteit die je hebt opgewekt met groene energie. (Als je dak of zolder niet goed geïsoleerd zijn, blijf je veel energie voor de verwarming van je woning verbruiken. Daar verandert groene stroom niets aan.)

*Bedrag groenestroomcertificaat nieuw systeem

In 2013 kwam er dus een nieuw systeem. Voor installaties tot 10 kW is dan 4348 kWh nodig om één certificaat te krijgen. De minimumsteun voor nieuwe installaties per groenestroomcertificaat bedraagt 93 euro gedurende 10 jaar.
 

Voor één groenestroomcertificaat moet je dus meer dan 1.000 kWh elektriciteit opwekken. Hoeveel kWh recht geeft op één certificaat is afhankelijk van de zogenaamde 'bandingfactor'. Het nieuwe steunsysteem is flexibel en houdt rekening met de evolutie van de investeringskosten, de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijsprijsevoluties. Om het halfjaar gaat men na welke steun er nodig is. 

Hoe vraag ik een groenestroomcertificaat aan?

Tegenwoordig regelt de installateur van de zonnepanelen of windmolen de aanvraag van groenestroomcertificaten. Waarschijnlijk heb je bij het betalen van de factuur ook een aanvraag hiervoor ondertekent. Zoniet, informeer dan zeker eens bij de installateur.

Je kan de groenestroomcertificaten ook aanvragen via de VREG, als het maximaal AC-vermogen van de omvormers van je zonnepanelen kleiner is dan of gelijk is aan 10kW.

Je moet wel zelf de meterstanden doorgeven, via een online databank, die door de VREG gecontroleerd wordt. Hiervoor krijg je bij je aanvraag een login en paswoord, waarna je de databank kunt raadplegen en je gegevens beheren.

Kun je geen gebruik maken van internet, dan kun je ook je meterstand schriftelijk doorgegeven.

Te combineren?

De groenestroomcertificaten kun je combineren met andere premies en subsidies.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in