Wat is duurzaam bouwen
Bouwen in de toekomst

Fossielvrije nieuwbouw wacht niet tot 2025

De Vlaamse regering vervroegt het verbod op fossiele brandstoffen bij nieuwbouw. Dat zal ingaan in 2025 in plaats van 2026. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) benadrukt dat die beslissing in de lijn ligt van de fossielvrije nieuwbouw die vandaag al wordt gerealiseerd, maar wijst ook op het belang om deze verstrenging samen met de bouwsector goed voor te bereiden. Uit een recente enquête bij bouwprofessionals blijkt dat zij steeds vaker lucht-water warmtepompen installeren in nieuwbouwwoningen. Die nemen duidelijk het voortouw op het vlak van elektrificatie. Met onder meer PV-panelen, warmtepompen en laadinfra is dat nodig om ons gebouwenpark voor te bereiden op de klimaatuitdagingen. Dat is meteen ook het thema van het energiecongres van morgen van de Vlaamse Confederatie Bouw.

“Net zoals bij voorgaande verstrengingen van de energievereisten, vraagt de VCB om ook nauw betrokken te zijn bij deze vroegere uitfasering van fossiele brandstoffen bij nieuwbouw. Niettegenstaande al heel wat nieuwbouwprojecten het voortouw nemen, gaat het om een ingrijpende shift die gedegen voorbereiding vergt om onder meer doorgedreven elektrificatie mogelijk te maken en de bijkomende productie- en distributiecapaciteit tijdig en optimaal te voorzien”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Trend naar lucht-water en geothermische warmtepompen

Uit de rondvraag bij onze leden blijkt de lucht-water warmtepomp het populairste type te zijn bij grondgebonden nieuwe woningen. 60% van de bouwprofessionals geeft aan dit vaak tot bijna altijd toe te passen. De lucht-lucht warmtepompen worden op vandaag minder toegepast bij grondgebonden woningen. Ook geothermische warmtepompen, die de hoogste efficiëntie bieden, worden steeds vaker toegepast. Uit het recente ruimterapport van de Vlaamse overheid blijkt dat tussen 2017 en 2021 er in Vlaanderen meer dan 5.500 geothermische warmtepompen zijn bijgekomen. 1.545 daarvan werden aangewend voor de verwarming van woningen en appartementen.*

Voorts toont de enquête aan dat warmtepompen nog een stuk minder populair zijn bij appartementen. Slechts 25% zegt vaak tot bijna altijd een lucht-water warmtepomp toe te passen. Wel wordt er al vaker gekozen voor een geothermische warmtepomp voor appartementen met een collectieve installatie. In dat geval zegt 29,4% van onze aannemers dit vaak of bijna altijd toe te passen.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in