Economie

Energieprestatie van woningen gaat er op vooruit

Woningen die momenteel worden gebouwd of gerenoveerd behalen veel betere energieprestaties. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de energieprestatieregelgeving. Sinds de invoering van deze regelgeving bereikt de gemiddelde nieuwbouwwoning een energieverbruik (E-peil) van 92, terwijl de maximumnorm 100 is. Ook de gemiddelde isolatiewaarde K41 is beter dan de opgelegde maximumnorm van K45.


In het verleden scoorden Vlaamse woningen in Europese vergelijkingen slecht op het vlak van hun energieverbruk. De Vlaamse overheid voerde daarom op 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving in. Die is beter bekend als de EnergiePrestatie en Binnenklimaat-, of EPB-regelgeving. Om na te gaan of deze maatregel effect had, liet de Vlaamse overheid tal van actoren ondervragen. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekendgemaakt.


Tien procent beter dan normen

Op basis van alle ingediende EPB-aangiftes werd de Vlaamse bouwrealiteit onderzocht. De gemiddelde nieuwbouwwoning in Vlaanderen bereikt een E-peil 92. De opgelegde norm is een E-peil van maximaal 100. De gemiddelde woning haalt al een isolatiewaarde van K41, terwijl de norm maximaal K45 oplegt. “Men doet dus gemiddeld bijna 10% beter dan de eisen die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld”, besluit minister van Milieu en Energie Hilde Crevits.
Voor het E-peil is een vergelijking met het verleden niet mogelijk, maar voor wat het K-peil betreft, betekent dit een substantiële verbetering ten opzichte van de tot en met 2005 geldende K55-eis.


Dikkere isolatie

Cijfermateriaal van marketingbureau voor de bouwsector Buildsight/Extra Muros bevestigt deze trend. Op werfbezoeken constateerden zij dat muurisolatie tussen 2004 en 2007 aanzienlijk dikker werd. Voor minerale wol nam de gemiddelde dikte in die periode tot met 7,9% tot 5,8 cm. De gemiddelde dikte van andere isolatiematerialen steeg zelfs met 18,4% tot 4,8 cm. Dakisolatie werd tussen 2004 en 2007 16,5% dikker, tot een gemiddelde dikte van 13,3 cm. Ook blijkt uit de werfbezoeken dat er meer hoogrendementsglas (met een U-waarde kleiner dan 1,2 W/m2K) wordt geplaatst. In nieuwbouw is dit gestegen van 42,8% in 2004 tot 57,3% in 2007.


Meer informatie nodig

Tijdens de BIS-beurs van vorig jaar werden 248 (kandidaat-)bouwers aan de tand gevoeld over de EPB-regelgeving. 79% van de ondervraagden bleek op de hoogte te zijn dat er vanaf 1 januari 2006 een nieuwe regelgeving van toepassing is over het energieverbruik. Twee derden van deze groep kent ook de correcte benaming van deze regelgeving. Bijna driekwart (73%) gelooft in een vrij korte terugverdientermijn voor investeringen in energie. Meer dan 93% vindt het de taak van de architect om bij de opmaak van het bouwplan rekening te houden met de nieuwe regelgeving. Wel vindt iets meer dan 56% van de (kandidaat-)bouwers en verbouwers dat hij of zij onvoldoende werd geïnformeerd over de energieprestatieregelgeving. Voor personen met (ver)bouwplannen die nog niet beschikken over een bouwplan bedraagt dit percentage 67%. Van de kandidaat-(ver)bouwers die al beschikken over een bouwplan is dit voor 49% het geval. Van de personen die al aan het (ver)bouwen zijn, vindt 46% dat hij of zij niet genoeg werd geïnformeerd.


Onderzoek bij architecten

Ook werden door architectenorganisatie NAV 400 Vlaamse architectenbureaus ondervraagd over de implementatie van de energieprestatieregelgeving. Zestig procent van hen is het er mee eens dat de invoering van de EPB-regelgeving de bouwheren heeft gemotiveerd om meer aandacht te besteden aan de energieprestaties van hun nieuwbouw of verbouwing. Even veel architecten zijn overtuigd van de korte terugverdientermijn voor woningen die voldoen aan de EPB-eisen.


Opleiding architecten

Architecten kunnen een specifieke opleiding rond de EPB-regels volgen. 58% van de ondervraagden bleek dat te hebben gedaan. Gemiddeld geven architecten zichzelf een score van 6,2 op 10 wat betreft hun kennis over de EPB-regelgeving. 47% van de architecten geeft zich een score van 7 of meer. Slechts 12% geeft zich een score lager dan 5 op 10. Dit is een positieve evolutie ten opzichte van het onderzoek uitgevoerd door de architectenorganisatie NAV in juli 2006. De gemiddelde kennis was toen 5,1 op 10.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in