Economie

De voor- en nadelen van het EPC

Sinds 1 november moet elke verkoper van een huis of appartement een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen, vanaf 1 januari 2009 geldt die plicht ook voor de verhuurmarkt. Heel wat eigenaars horen het in Keulen donderen en willen zich snel-snel in regel stellen. Volgens experts heeft het EPC veel voordelen, maar ook enkele belangrijke nadelen.

Voordelen

 • Het energieprestatiecertificaat (EPC) kan voor huiseigenaars een belangrijke stimulans zijn om energiezuinige investeringen te doen. Door de energiescore van een woning niet alleen in een cijfer (kilowattuur per vierkante meter) uit te drukken, maar ook visueel op een kleurenbalk van groen naar rood voor te stellen, zullen geïnteresseerden twee keer nadenken voor ze een woning kopen die matig tot slecht scoort.

   
 • Positief is ook dat op het EPC advies voor kostenbesparende investeringen staat, met daarbij ook alle informatie over eventuele energiepremies. Dit kan potentiële kopers overhalen om de woning toch aan te schaffen en zelf te renoveren.

   
 • Als het EPC goed is ingeburgerd, zal dat een gunstige invloed hebben op de prijzen: het is te zeggen, het zal tot een correctere waardeberekening van de woning leiden. De waarde van energiezuinige woningen zal stijgen. Voor woningen die slecht scoren, zal de koper een pak minder willen betalen.


Nadelen

 • De verkoper moet het energieprestatiecertificaat voorleggen zodra hij zijn woning of appartement te koop stelt. Maar nog maar weinig eigenaars doen dat. De meesten leggen het certificaat pas voor bij het afsluiten van de compromis of bij de verkoopakte, of in het ergste geval niet. Dat komt omdat de eigenaars onvoldoende op de hoogte zijn - ondanks de veelvuldige communicatie van de overheid - of omdat ze niet tijdig een deskundige vinden die het certificaat kan afleveren.

   
 • Een eigenaar kan zijn huis ook verkopen als hij geen energieprestatiecertificaat heeft. De notaris kan de verkoop niet tegenhouden. Heeft het EPC dan wel nut en zullen verkopers de wet naleven? Het Vlaams Energieagentschap houdt een oogje in het zeil door steekproeven te doen. Wie bij de verkoop van zijn woning geen EPC kan voorleggen, krijgt een administratieve boete van minimaal 500 euro tot maximaal 5 000 euro.

   
 • Maar die steekproeven zijn beperkt (en het energieagentschap kijkt nog wat door de vingers), de pakkans is dus gering. Pas vanaf volgend jaar zal dat veranderen. Dan is elke notaris verplicht om in de verkoopakte een clausule over het EPC op te nemen. Hij zal ook verplicht zijn elke overtreder aan het energieagentschap te melden.

   
 • Als u een energieprestatiecertificaat wil aanvragen, doe dat dan tijdig. Want de wachtlijsten zijn lang. Alleen energiedeskundigen van het type A mogen het certificaat afleveren, maar zo zijn er nog veel te weinig in Vlaanderen. Zij kunnen de vraag niet aan. “Vorige week waren nog maar 134 deskundigen erkend, deze week zouden dat er al 300 moeten zijn. Maar dat is nog veel te weinig”, zegt Eddy Taelman, voorzitter van de vzw EnAudit, die de energiedeskundigen overkoepelt. De Vlaamse minister van Energie, Hilde Crevits (CD&V), zegt dat er tegen eind dit jaar 700 energiedeskundigen paraat zullen zijn. “Ik hoop dat dat volstaat', zegt Taelman. 'Maar als je weet dat er jaarlijks ongeveer 220 000 woningen op de markt komen voor verkoop of verhuur, dan heb je minstens 1 000 auditeurs nodig om dat werk goed te kunnen doen. De erkende deskundigen worden nu overstelpt door de vraag. Het is zelfs zo erg dat ze alleen de beste, of de gemakkelijkste, woningen uitkiezen en de andere aanvragen weigeren.” Zo blijven eigenaars die de wet willen respecteren in de kou staan.

   
 • Een energieprestatiecertificaat is niet goedkoop, bovendien verschillen de prijzen. Voor een standaardwoning moet u rekenen op 200 tot 450 euro. Volgens een enquête van EPCdeskundigen.be tonen deskundigen zich bezorgd over prijsstunters binnen hun sector en al te lage prijzen. “Er zijn altijd aanbieders die zich wagen aan dumpingprijzen”, zegt de een. “De ethiek van het vak is bij velen verdwenen”, zegt een ander. Volgens de energiedeskundigen is 300 euro de minimumprijs voor een kwalitatieve doorlichting en energieberekening van een woning. Uiteindelijk is het de koper die voor de kosten van het certificaat opdraait, omdat de verkoper die kosten zonder dralen in zijn vraagprijs zal doorrekenen.

   
 • Na het keuringsattest van de elektrische installatie, het uittreksel uit het vergunningsregister, het bodemattest, ... is het EPC het zoveelste document dat een eigenaar bij de verkoop van zijn woning moet voorleggen. De administratieve rompslomp groeit, waardoor het voor veel eigenaars moeilijk wordt om door het bos de bomen nog te zien. De immobiliënkantoren profiteren daarvan, met alle gevolgen voor de woningprijzen. “Voor ons is dat uiteraard een goede zaak”, bekent Geert Crevits van immobiliënkantoor Crevits in Gent. “Voor particulieren wordt het bijna onmogelijk om zelf een pand op een wettelijke manier te verkopen, omdat je aan zoveel regeltjes moet voldoen. Ze zullen meer en meer gedwongen worden naar een immobiliënkantoor te stappen, dat alles voor hen regelt. Voor onze klanten vragen wij zelf het EPC aan, omdat we weten dat sommige eigenaars geen idee hebben hoe ze dat moeten doen.”

   
 • Het energieprestatiecertificaat schuift de verborgen milieukosten onder de mat. Zo houdt het EPC geen rekening met het feit dat de productie en het transport van bepaalde materialen in de woning ook veel energie opslorpen. Klassieke bouwmaterialen, zoals baksteen, scoren daarbij veel slechter dan bouwmaterialen op basis van nagroeibare grondstoffen, zoals hout. Bij de productie van klassieke isolatiematerialen uit petrochemische grondstoffen komt tot twintig keer meer CO2 vrij dan bij hun bio-ecologische tegenhanger. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen (VIBE) vindt dat het certificaat zo zijn goede bedoelingen voorbij loopt. Want wie zowel een energiezuinige als een gezonde woning wil kopen, is eraan voor de moeite.

  Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in