Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Elektriciteit

Elektriciteit blijft vandaag nog altijd een belangrijke energiebron voor ons dagelijks leven. Als we er niet op koken, dan hebben we elektriciteit nodig om onze koelkast op te laten draaien en om 's avonds in huis licht te hebben. Om maar twee simpele dingen te noemen die werken op elektriciteit. Heb je je al eens afgevraagd hoe dat werkt, elektriciteit? En of je thuis zelf je elektriciteit kunt maken? We leggen het een en ander uit.

Wat is elektriciteit?

  • Een vorm van energie, die opgewekt wordt door de beweging van elektronen. Bewegende elektronen vormen een elektrische lading of spanning, die energie afgeeft. Die lading of spanning kan veel verschillende vormen aannemen. Denk maar aan de kracht van een inslaande bliksemflits of het licht van een led-lampje.

  • Elektrische energie kan omgezet worden in mechanische energie, warmte of licht. Door de energie te verplaatsen ontstaat stroom. Elektrische spanning kan verplaatst worden via geleiders (metaal, zoals zilver, koper, aluminium) of halfgeleiders (niet-geleidende stoffen die door toevoeging van ‘verontreiningende stoffen’ zoals fosfor en boor). 

Hoe werkt elektriciteit?

De belangrijkste producent van elektriciteit is een elektriciteitscentrale. Zo’n centrale warmt water op in een stoomketel. De stoom gaat onder hoge druk door een turbine, die gaat draaien en wekt zo via een generator elektriciteit op. Om het water in de stoomketel op te warmen worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals steenkool, gas of olie. Maar ook kerncentrales, biomassacentrales en vuilverbrandingsovens kunnen stroom opwekken.

Groene stroom

Duurzame energie is een milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen of kernenergie, maar die groene stroom volstaat vandaag helaas nog niet om volledig in ons elektriciteitsverbruik te voorzien. Centrales die gebruik maken van wind, waterkracht, zonne-energie, de getijden of de golfslag van de zee, spaarbekkens of geothermische (hoge temperaturen van diep in de aardkorst) centrales, zorgen voor groene stroom.

Hoe maak ik zelf elektriciteit?

Wil je thuis zelf elektriciteit maken, dan kan je tegenwoordig kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

De meest bekende en op dit moment meest populaire manier is het installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen op je dak. Deze panelen zetten de warmte van de zon om in elektriciteit. Via een doorstromer komt die elektriciteit in je huis terecht en wat je niet zelf verbruikt, gaat naar het elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter draait dan gewoon terug. Voor elke 1 000 Wattpiek die de zonnepanelen op je dak hebben geproduceerd, ontvang je groenestroomcertificaten. De overheid geeft ook nog een subsidie voor de installatie van zonnepanelen.


Windenergie

Woon je op een plek waar je veel wind vangt, dan is het misschien verstandig om te investeren in een windmolen om zo windenergie op te wekken voor groene stroom.


Mini-warmtekrachtkoppeling

Bij gebrek aan plaats voor een windmolen of zonne-panelen, is een mini-warmtekrachtkoppeling misschien een alternatief. Deze installatie verbruikt maar een minimum aan aardgas of stookolie. Maar je kan ook kiezen voor een mini-wkk op houtpellets of biomassa.


Aansluiten op het net

Kies je liever voor de traditionele manier om elektriciteit in huis te halen, dan heb je de juiste aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Informeer je goed en vergelijk de verschillende elektriciteitsleveranciers. Je kan ook kiezen voor 100% groene stroom of voor tarieven aangepast aan je effectief verbruik. Sommige mensen komen ook in aanmerking voor gratis elektriciteit. Lees er meer over in de Spelregels voor toekenning van gratis elektriciteit.

Nuttige teksten over elektriciteit

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in