Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Ytong, het renovatiemateriaal van de toekomst

Renovatie is hoogst actueel in de particuliere woningbouw. De schaarste aan betaalbare bouwgronden, het voordeel van de locatie, een aantrekkelijke verhouding prijs/woonoppervlakte, de mogelijkheid tot een gefaseerde aanpak… het zijn slechts enkele argumenten die de keuze voor renovatie onderbouwen.

Wonen en leven in de toekomst
Het begon allemaal met de opening van het eerste ‘Huis van de toekomst’ in 1995, het resultaat van een privé-initiatief, dat in 1991 debuteerde als ‘Living Tomorrow’ en zich als doel stelde onderzoek te verrichten naar het leven, wonen en werken in de toekomst. De resultaten van het onderzoek werden gecompleteerd met een visie, waaruit een concept groeide voor een concrete voorstelling aan een breed publiek als ‘Huis en kantoor voor de toekomst’.
Voor ‘Living Tomorrow 3’ - het nieuwste en derde project in eigen land – opteerde de organisatie voor een renovatie van het tweede ‘Huis en kantoor voor de toekomst’, aangevuld met nieuwbouw, om uit te groeien tot een totale oppervlakte van 4.500 m². De helft van de bestaande structuur van ‘Living Tomorrow 2’ ondergaat een grondige renovatieaanpak Het gaat om een totale investering van 20 miljoen euro. Net zoals voor de voorgaande ‘Living Tomorrow’-projecten, treedt Ytong ook nu op als partner. Ytong-bouwmaterialen uit cellenbeton lenen zich immers bij uitstek voor de meest uiteenlopende renovatieprojecten. Dat heeft alles te maken met de unieke eigenschappen van Ytong-cellenbeton, een bouwmateriaal dat moeiteloos beantwoordt aan de nieuwste en strengste normen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat (EPB vanaf 01/01/2006). Enkel Ytong-blokken maken het mogelijk om, zonder gebruik van bijkomende isolatie, te voldoen aan de vandaag geldende voorschriften.
De eerste steenlegging op 9 januari 2006, in aanwezigheid van prominenten als vicepresident van de Vlaamse regering Fientje Moerman en burgemeester Jean-Luc Dehaene, was dan ook de verlijming van de eerste Ytong-blok!

‘Living Tomorrow 3’
Het nieuwste project bestaat uit een groots opgevatte inkomhal, het ‘Huis van de toekomst’ en het ‘Kantoor van de toekomst’ als hoofdpijlers. Daarnaast is er een informatiecomplex dat een onderkomen krijgt in het vroegere ‘Living Tomorrow 2’, een VIP-ontvangstruimte, een tentoonstellingsplatform ‘Creative Industries’ en een ‘Living Tomorrow Research’ labo als nieuwbouw.
‘Living Tomorrow 3’ heeft aandacht voor alle actuele woonthema’s zoals ecologisch bouwen (o.a. recycleerbare bouwmaterialen), groene energie, elektronische diensten (vb. E-governement), thuis werken, digitale convergentie (het samengaan van verschillende digitale technieken zoals bv. beveiliging van de woning via het Internet), ‘smart home’ (de intelligente woning als praktische evolutie van domotica) en projecteert ze in de toekomst.
Een staalskeletstructuur, ingevuld met Ytong-blokken dient als basis voor het centrale gedeelte, waar een nieuwe inkompartij en het nieuwe ‘huis van de toekomst’ worden ingericht. De uitvoering bestaat uit enkelvoudige massieve wanden met een dikte van 24 of 30 cm. De akoestische isolatie-eigenschappen komen specifiek aan bod in het bioscoopzaaltje waar de bezoekers verwelkomd worden met een presentatiefilm over het ‘Living Tomorrow’-project.
De toekomstvisie op de standaard woonfuncties als de keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer wordt gecompleteerd met nieuwe concepten.
Bij de nieuwe woonfuncties vermelden we de ‘seniorensuite’, een denkpiste gericht op het samenleven van bejaarden en jonge gezinnen. De senioren kunnen aan het gezinsleven deelnemen of zich terugtrekken in hun geïsoleerde privéwoning binnen het grote geheel.
Daarnaast zullen het ‘kantoor van de toekomst’ en de ‘winkel van de toekomst’ – geruggensteund door co-initiatiefnemer Delhaize - heel wat belangstellenden lokken. Voor wat de ‘winkel van de toekomst’ betreft, zullen gezonde voeding, convenience en de ontdekking als winkelbeleving centraal staan.
‘Creative Industries’, met o.a. ING en Virgin als partners, is nog een nieuw platform, dat het publiek zal confronteren met de creativiteit tot vernieuwen bij de deelnemende bedrijven.

Kraamkliniek voor leven in de toekomst
Van bij de initiatiefname in 1991, ontwikkelde ‘Living Tomorrow’ zich als een kennisplatform en -netwerk, dat visie en ontwikkeling op het toekomstig leven en wonen samenbrengt in één enkele voor het publiek toegankelijke ‘kijkwoning’. De bezoeker wordt er geconfronteerd met de nieuwste en toekomstige trends i.v.m. wonen en werken. Het project geeft voeling met de toekomst en lokt een levendige discussie uit, waaruit nieuwe ideeën kunnen groeien voor verdere innovatie.
‘Living Tomorrow’ beschikt over een labo voor eigen ontwikkelingen, ‘Living Tomorrow Research’. Gezien het project de meest toonaangevende bedrijven in elk specifiek vakgebied van de bouwsector samenbrengt, is het logisch om synergieën tussen de partners te stimuleren. ‘Living Tomorrow Research’ werkt dan ook vooral als integratielabo.
Over een periode van vijf jaar ontwikkelen de medewerkers van het labo een 60-tal speciale projecten met en voor de partners van Living Tomorrow. Zo verscheen hier voor het eerst E-shopping (elektronisch op afstand winkelen). Er zijn o.a. vier softwareontwikkelaars aan de slag. Alle activiteiten zijn gericht op integratieresearch, het moto van de Living Tomorrow organisatie indachtig: “Wij kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen ze wel uitvinden”.

Veelzijdige voordelen
Ytong cellenbeton is een natuurvriendelijk bouwmateriaal dat is samengesteld uit lucht, water en zand. Het is het enige bouwmateriaal dat moeiteloos beantwoordt aan de nieuwste en strengste normen op het vlak van energieprestatie. Energiezuinig bouwen staat meer dan ooit centraal en heeft zowel te maken met de stijging van de energiekosten als met de van overheidswege opgelegde nieuwe normen voor energieprestatie en binnenklimaat (EPB sinds 01/01/2006). Enkel Ytong-blokken maken het mogelijk om, zonder gebruik van bijkomende isolatie, te voldoen aan de vandaag geldende energieprestatienormen. Bovendien sluiten, door het verlijmen van de Ytong-blokken, de verschillende lagen homogener en wordt warmteverlies uitgesloten.
Het zeer volledige gamma Ytong-bouwmaterialen laat toe een uniform geheel te bouwen, met constante isolatiewaarde. Warmtelekken door slecht geplaatste isolatie of koudebruggen tussen binnen- en buitenwanden zijn hier volstrekt uitgesloten.
De isolerende eigenschappen van Ytong-bouwmaterialen blijven bovendien op termijn onverminderd constant.
Er is echter nog veel meer dan enkel de unieke energieprestatie!
Dankzij hun lichte gewicht vormen zij een minimale belasting voor de bestaande dragende structuren. De hanteerbaarheid van de blokken bespoedigt ook de verwerking op de werf en bespaart kosten doordat minder zwaar technisch materiaal moet ingeschakeld worden bij transport en verwerking.
Daarbij veroorzaakt het op maat brengen of ‘vormgeven’ van de blokken weinig afval, zodat nauwelijks materiaal verloren gaat en de werf ook snel kan worden opgeruimd. Ytong-bouwmaterialen bieden uitstekende akoestisch isolerende eigenschappen en zijn sterk brandvertragend.
Ten slotte hebben Ytong-bouwmaterialen een aangename weerslag op de totale kost van het project, daar geen extra materiaal- en verwerkingskosten in rekening worden gebracht voor het isoleren. Ytong, het renovatiemateriaal van de toekomst!

Een succesformule gaat internationaal
De bouw van het eerste ‘Huis van de toekomst’ ging gepaard met een investering van 6 miljoen euro. Het ontwerp besloeg 1.000 vierkante meter en trok in vijf jaar tijd 627.000 bezoekers.
In 2000 volgde de presentatie van een tweede ‘Living Tomorrow’-project met 3.700 vierkante meter en een budget van 14,5 miljoen euro, aanzienlijk grootser dan het eerste. Dit project liep onder de naam ‘Huis en kantoor voor de toekomst’ en trok in de periode 2000 – 2005 één miljoen bezoekers naar de Indringingsweg te Vilvoorde.
Het succes van deze beide projecten gaf aanleiding voor een eerste stap over de landsgrenzen. Zo kreeg Nederland een eigen ‘Huis en kantoor van de toekomst’ te Amsterdam, dat op 11 december 2003 de deuren opende. Net als voor de Belgische projecten rekent de organisatie met een looptijd van vijf jaar. In die periode verwacht men 750.000 bezoekers.
‘Living Tomorrow 3’ verwacht in de periode 2006 – 2011 meer dan 1 miljoen bezoekers te mogen verwelkomen. Het is geen surrealistische kijk op de toekomst, daar 80% van de getoonde oplossingen nu al marktrijp zijn, tegenover 20% als zuivere toekomstvisie gelden.
‘Living Tomorrow’ voert internationale onderhandelingen met het oog op de export van deze succesrijke formule tot ver buiten onze landsgrenzen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in