Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Ytong en Silka massieve binnenwanden meest milieuvriendelijk

De Ytong cellenbeton verdiepingshoge panelen en Silka kalkzandsteen woningscheidende wanden van Xella dragen voortaan het Dubo certificaat van duurzame en milieuvriendelijke bouwproducten. Het prestigieuze certificaat, uitgereikt door het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (Nibe), bevestigt opnieuw de toonaangevende rol van Xella als producent van bouwmaterialen die een minimaal energieverbruik door maximale isolatie nastreven.


Xella bundelde haar visie en toepassingen op het vlak van duurzaam bouwen en verbouwen in een nieuwe publicatie ‘De Groene Motor’. Om het Dubo certificaat te behalen werden de Ytong panelen en Silka wanden door het onderzoeksinstituut NIBE getoetst aan 17 criteria variërend van de impact op het klimaat tot het hergebruik of verwerking van het restproduct op het einde van de productieketen of na gebruik, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA). De analyse van de milieubelasting van de Xella bouwmaterialen wijst uit dat ze tot de meest milieuvriendelijke producten behoren in de keten.

Het Dubo certificaat en Nibe milieuclassificatie voor bouwmaterialen is in België een belangrijk instrument voor architecten die duurzame woningen ontwerpen. Daar er in ons land geen vergelijkbare ranglijst voor bouwmaterialen bestaat, baseren architecten zich veelal op de Nibe milieuclassificatie. Hierin bekleden zowel Ytong als Silka een toppositie omdat voor de productie quasi geen vervuilende grondstoffen nodig zijn, de materialen op lage temperatuur worden verhard en volledig recycleerbaar zijn.

“Wij zijn bijzonder trots op deze erkenning van de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de Xella bouwtoepassingen voor binnenwanden door het Nibe. Het is immers geweten dat uitsluitend de meest ecologische producten binnen een bepaalde toepassing in aanmerking komen voor het Dubo certificaat. Dit bevestigt opnieuw dat wij een reële toegevoegde waarde leveren op het vlak van toepassingen voor duurzaam bouwen en verbouwen,” aldus Jos Cox, CEO Xella Noordwest-Europa, die het certificaat in ontvangst nam.


Groen boekje duurzaam bouwen

Als voorloper op het vlak van de ontwikkeling en toepassing van bouwproducten en –systemen die de vraag naar energie minimaliseren, geeft Xella met de publicatie ‘De Groene Motor’ tekst en uitleg bij haar antwoorden op de groeiende vraag van bouwers en verbouwers naar optimale bouwoplossingen die qua grondstoffen, energieprestatie en architecturale bouwmogelijkheden vertrekken van het belang van mensen, milieu en klimaat vandaag en voor de volgende generaties.

‘De Groene Motor’ doorloopt aan de hand van vragen en antwoorden de levenscyclus en de milieuprestaties van de Xella bouwtoepassingen vervaardigd uit kalkzandsteen (Silka) en cellenbeton (Ytong, Ytong Multipor en Hebel). Centraal staan energiezuinige systemen voor bouwen en renoveren.

“De bouwwereld heeft de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Dat is een uitdaging die Xella zeer bewust aangaat,” besluit Jos Cox.


Meer info: Xella

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in