Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Wienerberger krijgt DUBOkeur voor Porotherm bouwblokken

De snelbouwsteen van Wienerberger – de Porotherm Thermobrick – kreeg op de openingsdag van Batibouw het 100ste DUBOkeurmerk van het Nibe, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Het DUBOkeurmerk is een label voor duurzame bouwproducten, bedoeld om producten op een eerlijke en onafhankelijke manier te onderscheiden. Algemeen directeur Johan Van Der Biest nam het certificaat in ontvangst van Prof Michiel Haas (Nibe).


Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) beoordeelt sinds 1995 de milieubelasting van bouwmaterialen volgens de methode van de levenscyclusanalyse. Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg tot graf van 17 milieuaspecten bepaald, waaronder global warming, verzuring, geluidshinder … De bouwmaterialen worden vergeleken met alle alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid.

NIBE heeft met zijn classificatie de standaard gezet in het beoordelen van bouwmaterialen op duurzaamheid. Ook de Belgische overheden verwijzen naar de NIBE classificatie in functie van duurzame materiaalkeuzes.
Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur®. Het doel van het DUBOkeur® is om producten op een eerlijke en onafhankelijke methode milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om altijd duurzamere en milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Afnemers en eindgebruikers weten dat producten met het DUBOkeur® het milieu zo min mogelijk aantasten. Om de twee jaar worden de producten opnieuw getoetst, om te verzekeren dat ze milieutechnisch nog altijd tot het topsegment van de markt behoren.

De keramische binnenmuurstenen van Wienerberger kregen onlangs het DUBOkeur® toegekend. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een van de betere keuzes vanuit milieuoogpunt.

De verlijmde keramische lichte snelbouwsteen Porotherm Thermobrick van Wienerberger, die tot de categorie ‘dragend binnenspouwblad’ behoort en de NIBE classificatie 2 toegekend kreeg, kreeg bovendien een speciale vermelding als 100ste DUBOkeur®.

Wienerberger wordt hiermee beloond voor de vele inspanningen die zij in de voorbije jaren leverde en in de toekomst nog zal leveren op het vlak van milieu en duurzaam ondernemen. Wienerberger zet zich actief in om de principes van verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen, zowel op ecologisch, sociaal als economisch gebied. Haar natuurlijke kleiproducten hebben een lange levensduur en kunnen gerecycleerd worden voor vele nieuwe toepassingen. Ze worden vervaardigd met het grootste respect voor het milieu. Vorig jaar was Wienerberger dan ook de trotse winnaar van de Batibouw Eco Award.

Meer info: Wienerberger

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in