Nadenken over bouwen

Wie mag helpen bij de nieuwbouw van mijn woning?

Veel helpende handen maken een werk licht. Zeker wanneer je je woning zelf bouwt, zijn die helpende handen welkom. Maar wie mag helpen bij nieuwbouw?

Basisprincipe hulp bij nieuwbouw

De eigenaar van een pas opgericht gebouw mag bewijzen dat er in bepaalde mate dienstverrichtingen van werk in onroerende staat werden verricht door familieleden of derden die niet de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige hebben.

Kosteloosheid van de geleverde prestaties

De dienstverrichtingen die werden geleverd door familieleden van de eigenaar of derden die niet de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige hebben kunnen bestaan uit:

  • Een kosteloze medewerking
  • De betaling van een prijs

Controlemaatregelen

Ten aanzien van werk in onroerende staat dat door niet-belastingplichtigen inzake BTW bij de oprichting van een gebouw wordt verricht, is de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit: 

  • Gehouden na te gaan of aan die personen de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige al of niet moet worden toegekend
  • Bevoegd om sluikwerk met handels- of ambachtskarakter vast te stellen en te doen beteugelen

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in