Aanbevolen partners

LOGO Huysman Bouw sleutel op de deur
Sleutel-op-de-deur

Wet-Breyne weldra aangepast?

Een aantal volksvertegenwoordigers heeft in het federale parlement een wetsvoorstel ingediend om particuliere kopers van woningen en appartementen op tekening of in aanbouw beter te beschermen. Daarvoor willen ze de bestaande Woningbouwwet, beter bekend als de wet-Breyne, op diverse punten bijsturen.

Duidelijkheid troef
De krachtlijnen in een notendop. Om te beginnen wordt het toepassingsgebied van de wet-Breyne verduidelijkt. Zo wordt onder andere een kunstmatige opsplitsing van de algemene overeenkomst tegengegaan. Meestal gebeurt die om de toepassing van de wet te omzeilen.

Raadgevend architect
Daarnaast zal de bouwheer, als het wetvoorstel het haalt, in de toekomst worden bijgestaan door een raadgevend architect, en dat zonder meerkosten. De achterliggende idee is dat de architect dikwijls door de projectontwikkelaar is aangesteld en niet echt de belangen van de koper verdedigt. Om meerkosten te voorkomen, moeten beide architecten het honorarium onder elkaar verdelen.

De uitvoeringstermijn zal duidelijker worden vastgelegd en bij overschrijding heeft de koper recht op een verwijlvergoeding van rechtswege. Vandaag is de uitvoeringstermijn dikwijls voor discussie vatbaar en moet de koper de verwijlvergoeding eerst opeisen voor hij er recht op heeft.

Prijs
Er wordt een wettelijk vermoeden ingevoerd dat de prijs all-in is. De concrete verplichtingen van de projectontwikkelaar moeten volledig en concreet worden omschreven in het contract.
De raadgevend architect zal elke vraag tot betaling moeten controleren.

Uniforme waarborg
In plaats van de huidige dubbele waarborgregeling, die verschilt naargelang het gaat om erkende of niet-erkende aannemers, komt er een uniforme waarborg van 130% van de verkoopprijs.
De wetswijziging wil verder een genuanceerde sanctieregeling invoeren, zodat de koper niet zomaar de nietigheid van de hele overeenkomst kan vorderen. Ten slotte biedt het wetsvoorstel een oplossing voor misbruiken bij koppelverkoop.

Bron: KBC Bank & Verzekeringen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in