Aanbevolen partners

LOGO Huysman Bouw sleutel op de deur
Sleutel-op-de-deur

Welke zijn de trends in het sleutel-op-de-deur bouwen?

De sleutel-op-de-deurfirma’s weten als niemand anders wat de bouwheer vandaag verwacht. De aannemers zijn dan ook de ideale partij om de vinger aan de pols van de bouwsector te houden. Vijf sleutelklare bouwers lieten ons in hun glazen bol kijken.

“Betaalbaarheid onder druk”

Sibomat – Youri Van Daele

 Er is een trend naar energiezuiniger te bouwen. “De ervaring leert echter dat de bestendiging van deze trend vaak is ingegeven door de overheidsregulering en veel minder door een bewuste en fundamentele keuze van de bouwheer. Verder voelt de bouwheer er ook (nog) niets voor om in te boeten op vlak van ruimtegebruik, architectuur of comfort. Dat leidt er onder meer toe dat de betaalbaarheid van woningen sterk onder druk staat. Alle sleutel-op-de-deur bedrijven worden dan ook uitgedaagd om bijzonder performant en professioneel te werk gedaan, zodat de kostprijs van het bouwen onder controle én dus haalbaar blijft. Sibomat anticipeert hierop met de Qubic-line: een compacte, energiezuinige én betaalbare woning.”

“Platte daken en familiale tweewoonsten”

Thuis Best Woningbouw – Claudia Marchetta

Thuis Best Woning bouw merkt dat het energiezuinig bouwen ook gevolgen heeft voor de architectuur. “We zien dat kandidaat-kopers almaar vaker kiezen voor platte daken, dit in functie van hernieuwbare energie. Met een plat dak kunnen ze zonnepanelen plaatsen en die flexibel correct oriënteren.
Verder krijgen we ook vaker de vraag om tweewoonsten te bouwen voor ouders en kinderen. Ook familieleden - broers en zussen - die halfopen tegen elkaar bouwen hebben we dit jaar veel gezien.”
 

“Onafgewerkte woning”

BIK Woningen – Tatiana Fomenkova 

“De bouwheer bouwt compact en rationeel. Die visie is vooral ingegeven door de kostprijs. Hij hecht ook belang aan energiezuinigheid. Maar bovenal wil de klant meer flexibiliteit in keuzes. Soms is hij vanuit budgettaire overwegingen zelfs bereid en een niet volledig afgewerkte woning te aanvaarden.”

“Compact met veel kamers”

Danneels – Wim De Meyer

“De Vlaming wil compacter bouwen. Maar tegelijk kiezen mensen binnen die compacte ruimtelijke invulling almaar vaker voor woningen met 4 slaapkamers. Wellicht is dit het gevolg van een groeiend aantal samengestelde gezinnen.
Qua bouwstijl ervaren we dat de keuzes nogal regionaal gebonden zijn. Op de as Gent-Brussel vragen mensen naar strakkere en moderne woningen. In het noorden van West-Vlaanderen doet de landelijke stijl het dan weer goed. Terwijl ze in Zuid-West-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen verkavelingen met een gemengde stijl vragen.”

“Kernversterking, betaalbaarheid en nieuwe woonvormen”

Bostoen – Christophe Van Bever

De hoge grondprijs dreef mensen vroeger naar locaties waar minder winkels, scholen en openbaar vervoer aanwezig zijn, met de nodige files en stress tot gevolg. De trend vandaag is het zoeken naar doordachte woonprojecten op locaties met een goede mobiliteit en een goede omkadering (scholen, winkels,…). Dergelijke projecten kunnen betaalbaar worden aangeboden door goed na te denken over ruimtegebruik en bouwvolume.
Betaalbaarheid is een dooddoener voor heel de sector. Door het feit dat we goed nadenken over ruimte en volume kunnen we betaalbare projecten aanbieden, zowel in projecten als op grond van de klant. We hebben zelfs een volledig portfolio aan betaalbare woningen.
Verder zien we een opmars van de deeleconomie op de woningmarkt. Daar is cohousing een goed een voorbeeld van. Een andere trend is dat mensen meer belang hechten aan het milieu en hun groene woonomgeving. Omdat in deze tijden een groene woonomgeving zeldzaam wordt speelt Bostoen daarop in met de creatie van natuurbuurten. Ook levenslang wonen wordt sterk gepromoot en in combinatie met de stijgende vergrijzing van de bevolking resulteert dit in een andere trend: de aanpasbare woning.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in