Nadenken over bouwen

We moeten compacter bouwen

Vlamingen moeten kleiner bouwen: die boodschap geeft de Vlaamse Confederatie Bouw mee. Nochtans benutten we in Vlaanderen maar 16,5 procent aan woongebied. Toch moeten we het hiermee stellen. De oplossing is om deze ruimte optimaal te benutten door compacter te bouwen.
Volgens recente berichten in de pers zou Vlaanderen bij ongewijzigd beleid volgebouwd raken en zou er ook geen tekort zijn aan bouwgronden. Beide beweringen zijn echter fout en het zou dan ook volledig fout zijn om op basis van deze uitgangsposities beleidsbeslissingen te nemen.
Volgens het gewestplan is er 227.360 ha aan woongebied voorzien in Vlaanderen inclusief de woonuitbreidingsgebieden en de gemengde gebieden. Dit gebied is slechts 16.52% van Vlaanderen. Vlaanderen kan dus onmogelijk volgebouwd raken met enkel woningbouw. Wel geraken de woongebieden stilaan volgebouwd.

Aantal gezinnen stijgt

  • Van de 227360 toegekende hectare blijken nog 247553 percelen onbebouwd te zijn. Het Planbureau en de FOD Economie schatten dat er tegen 2030 zo’n 7 miljoen Vlamingen zullen zijn
  • Binnen 30 jaar zouden er 1 miljoen Vlamingen bij gekomen zijn. Een eenvoudige berekening zou er van uitgaan dat die 1 miljoen Vlamingen goed zijn voor zo’n 400000 gezinnen. Dan kunnen we met die kleine 250.000 onbebouwde percelen nog ongeveer 18 à 19 jaar verder
  • We moeten echter rekening houden met de huidige tendens van gezinsverdunning door scheidingen en opgroeiende kinderen die niet in deze 400000 extra gezinnen meegerekend worden. Bovendien zijn niet alle onbebouwde percelen onmiddellijk bebouwbaar. Sommige worden gebruikt als tuin of speelplein. Andere liggen ver van alle winkels en wegen

Oplossingen

  • Waar de bouwsector er alles aan doet om meer mensen op die 14% toegekende ruimte te krijgen, lijken de overheden de hoge grondprijzen structureel te blijven ondersteunen
  • Het is cruciaal dat we kleiner moeten bouwen; meer mensen op eenzelfde perceel kunnen krijgen en ook de minder bebouwbare percelen proberen aan te snijden
  • Meerdere wetten en regels weerhouden de aannemers er echter van om hoger en kleiner te bouwen
  • Bepaalde steden spreken zich zelfs expliciet uit tegen hoogbouw, of weigeren zelfs maar één bijkomende bouwlaag toe te staan. De woonuitbreidingsgebieden worden slechts met mondjesmaat vrij gegeven voor bebouwing, een functie waar ze nochtans al van bij het begin voor ingekleurd stonden
  • Ook bouwen in overstromingsgebieden, waar de aannemers de laatste jaren nochtans zeer innovatieve technieken voor hebben die de milieulast en de last voor de bewoners kunnen neutraliseren, wordt tegen gehouden

Conclusie

Het wordt noodzaak om de voorziene ruimte maximaal te benutten. De bevolking is sterker gegroeid dan gedacht en die zal nog blijven verder stijgen waardoor de nood aan bijkomende ruimte nog groter is geworden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in