Financiele aspecten
Bouwen en de wet
Renoveren
Bouwen in de toekomst
Energie

Wat wijzigt er op 1 januari 2023?

Een nieuw jaar betekent ook weer wat wijzigingen. Een aantal premies wijzigen. De korting op de onroerende voorheffing bij energiezuinige nieuwbouw wordt hervormd. De renovatieverplichting bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie wordt ingevoerd. Het renteloos renovatiekrediet wordt hervormd naar een rentesubsidie. Hier en daar wat nieuwe EPB-eisen inzake hernieuwbare energie. Het onderhoud van uw cv-ketel wordt voortaan in een centrale databank gerapporteerd. Bij de verkoop van niet-residentiële gebouwen wordt de renovatieverplichting verder uitgebouwd. Een verplicht EPC voor niet-residentiële gebouwen. Een versterkt wetgevend kader voor energie-intensieve bedrijven … Een handig overzicht vind je hieronder. 

Premie voor zonnepanelen via Fluvius halveert

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

Vanaf 1 januari 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro (dus bij ingebruikname/keuring vanaf 1 jan 2023).

Vanaf 2024 daalt de premie verder. In 2021 en 2022 bedroeg de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.

Meer info vind je op de website van VEKA. 

Premie voor de thuisbatterij daalt vanaf 1/1/2023 en wordt stopgezet op 1/4/2023

Natuurlijke personen die een thuisbatterij plaatsen en deze laten keuren/in gebruik nemen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, komen in aanmerking voor volgende premie:

 • 0 tot 4 kWh: 150 euro per kWh
 • 4 tot 6 kWh: 125 euro per kWh

De maximale premie wordt bereikt bij 6 kWh en bedraagt 850 euro.

Voor ingebruikname/keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig.

Meer info vind je op de website van VEKA. 

Wijzigingen in Mijn VerbouwPremie

Een aantal overgangsmaatregelen stopt vanaf 1 januari 2023 (heeft vooral te maken met een aantal doe het zelf werken, met factuur tot 30/6/22, die enkel nog tot eind 2022 kunnen aangevraagd worden en de premie voor gascondensatieketel voor de middelste inkomensgroep eigenaar-bewoner met factuur voor 1/7/22).

Inkomensgrenzen worden jaarlijkse aangepast. (volgens gezondheidsindex). De geïndexeerde bedragen voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 zijn zopas bekendgemaakt. Zie ook nieuwsbericht hierover.

De nieuwe inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2023 zijn:

 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:
  • 40.730 euro voor alleenstaande persoon
  • 57.020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste.
 2. U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw jaarlijks inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
  • 40.730 euro - 51.840 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend.
 3. U behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als uw jaarlijks inkomen hoger is dan:
  • 51.840 euro voor een alleenstaande persoon
  • 74.060 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  • 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  • Ook indien u geen eigenaar-bewoner bent, valt u onder deze doelgroep.

Door de indexatie kan het voor eigenaar-bewoners mogelijks interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur. Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

Alle info vind je ook in de aanpaste informatiefolder 2023 over Mijn VerbouwPremie

Renovatieverplichting bij verkoop van je woning of appartement

Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC. De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing. 

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn. Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Meer info

Renovatieverplichting voor niet-residentiele gebouwen wordt uitgebreid

Meer info

Hervorming renteloos renovatiekrediet tot rentesubsidie

Het renteloos renovatiekrediet (bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie (label E of F), waarbij je extra kan lenen aanvullend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van de woning) wordt hervormd en omgevormd tot een rentesubsidie vanaf 2023. Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energielabel, hoe hoger de korting zal zijn op de rente (bv. renovatie tot label A: krijg je 3,5% korting, bij label B 3%, bij label C 2,5% en bij renovatie tot label D krijg je 2% korting).

Meer info

Sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd

De sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro wordt verlengd met 1 jaar voor bouwaanvragen tot eind 2023. De eis inzake E-peil zal wel strenger worden: E24 ipv E30 als je in aanmerking wil komen voor een slooppremie.

Meer info

Verplicht EPC voor gemeenschappelijke delen van appartementen

We gaan de laatste fase in. Tegen eind 2022 moet dit EPC beschikbaar zijn voor de middelgrote appartementsgebouwen (5-14 eenheden), tegen eind 2023, moet dit ook het geval zijn voor de kleinste appartementsgebouwen (2 tot 4 wooneenheden).

Meer info

Uitbreiding energiedelen en energiegemeenschappen

Vanaf 2023 is het niet meer nodig dat de betrokken partijen dezelfde elektriciteitsleverancier hebben in geval van het energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop.

Meer info

EPB

Korting / vrijstelling op de onroerende voorheffing wordt afgeschaft voor nieuwbouw met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023. Enkel bij herbouw/gedeeltelijke herbouw loopt de korting verder. Ook voor Ingrijpende energetische renovatie loopt de korting verder.

EPB-eisen worden strenger voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2023.

 • Minimumaandeel hernieuwbare energie stijgt. Nieuwbouw: 25 kWh/m² ipv 15 kWh/m². Ingrijpende energetische renovatie: 20 kWh/m² ipv 15 kWh/m².
 • Maximaal S28 voor een nieuwe wooneenheid, ofwel S29, S30, S31 behalen én een maximaal E20 als E-peil. (ipv E25).
 • Bij nieuwbouw: Verwarming met lage watertemperatuur, bij de keuze voor centrale verwarming.

Meer info

De retro-actieve investeringspremie voor meermaals betaalde netkosten kan niet langer aangevraagd worden vanaf 1 januari 2023.

De retro-actieve investeringspremie voor meermaals betaalde netkosten kan niet langer aangevraagd worden vanaf 1 januari 2023.

Meer info (opent in nieuw venster)

Aargasaansluitingen bij nieuwe grote verkavelingen, appartementsgebouwen of groepswoningbouwprojecten

Een aardgasdistributienetbeheerder mag geen aardgasaansluiting meer voorzien bij nieuwe grote verkavelingen, appartementsgebouwen of groepswoningbouwprojecten waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd sinds 1 januari 2021, behalve als het aardgas gebruikt wordt

 • als bijverwarming in combinatie met een systeem op hernieuwbare energie dat de hoofdverwarming vormt
 • of als het aardgas gebruikt wordt voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling.

Dit geldt zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen.

Voor verkavelings- en omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023 spreken we al van ‘grote’ verkavelingen en groepswoningbouwprojecten als het gaat over 5 of meer woningen en niet-residentiële gebouwen. Daar mag enkel aardgas gebruikt worden als het om de bovenstaande toepassingen gaat.

Vanaf 2025 wordt een aardgasaansluiting algemeen verboden bij nieuwbouw, zowel voor woongebouwen als bij niet-residentiële gebouwen.

Meer info

Verplicht digitaal melden van onderhoudsbeurt en keuring bij indienstname van een centraal stooktoestel

Verplicht digitaal melden vanaf 1 januari 2023 van een onderhoudsbeurt en van de keuring bij indienstname van een centraal stooktoestel. Deze meldingsplicht geldt voor erkende technici en moet gebeuren binnen de maand na de uitvoering van de keuring of het onderhoud. De melding gebeurt via het webplatform van het VEKA. Een erkende technicus die de meldingsplicht niet opvolgt, dreigt zijn erkenning te verkiezen.

Deze melding maakt het op termijn mogelijk dat particulieren via de Woningpas kunnen verwittigd worden over het nodige onderhoud, over een ketel die aan vervanging toe is,… Ook komt er op die manier meer aandacht voor onderhoud (kan een energiebesparing van 5% opleveren!).

Meer info voor de technici

EPC voor niet-residentiële gebouwen verplicht

Vanaf 1 januari 2023 is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) en verhuur van niet-residentiële gebouweenheden: het EPC voor niet-residentiële gebouwen, ‘EPC NR genoemd’. Deze verplichting geldt voor alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus alle gebouweenheden behalve woongebouwen, industriegebouwen en landbouwgebouwen.

Een nieuw type energiedeskundige moet zo een EPC NR opmaken: energiedeskundige type D.

Voor kleine niet-residentiële gebouwen was de verplichting om bij verkoop en verhuur over een EPC te beschikken er al, sinds 2020 (met het EPC kNR – EPC voor Kleine Niet-Residentiële gebouweenheden). Vanaf 2023 is de verplichting er voor álle niet-residentiële gebouwen. Bij een kleine niet-residentiële eenheid (maximaal 500 m²) kan de eigenaar kiezen voor een EPC kNR of het nieuwe EPC NR.

Het energielabel op het EPC NR is, anders dan bij de andere EPC’s, gebaseerd op het gemeten aandeel aan hernieuwbare energie.

Meer info

Versterkt wetgevend kader voor niet energie-intensieve grote ondernemingen en kmo’s

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, is het van belang dat ook ondernemingen zuinig omspringen met energie. Hiervoor werden een aantal instrumenten ontwikkeld, afhankelijk van de grootte, het energiegebruik, … van de ondernemingen. Daarnaast kunnen ondernemingen ook beroep doen op verschillende financiële tegemoetkomingen. Ook bij de niet energie-intensieve vestigingen van ondernemingen zijn nog aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. Waar in het verleden de nadruk lag op het sensibiliseren en energiebewust maken van de doelgroep zal de versterkte wetgeving de focus verruimen naar het effectief uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Grote ondernemingen en kmo’s met een energiegebruik tussen de 0,05 en 0,1 PJ finaal moeten uiterlijk 1 april 2023 over een energieaudit beschikken. Het VEKA stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking.

Rendabele maatregelen (IRR > 13%) die uit de energieaudit volgen, zijn verplicht uit te voeren binnen een termijn van drie jaar. De energieaudit moet vierjaarlijks geactualiseerd worden.

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken tegen uiterlijk 1 april 2023. Het VEKA stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking.

Per sector (voeding, textiel, technologie en metaalverwerking, papier en karton, minerale niet-metaalproductie, mengvoeders, kunststoffen, hout, glas, gipssector, drukkerijen, chemie, (non)-ferro en algemeen) is er een sectorale no-regretmaatregelenlijst beschikbaar. Zo’n lijst bevat tien maatregelen. De onderneming moet de maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan drie jaar, die in de lijst staan die voor hun sector van toepassing is, binnen de vier jaar uitvoeren.

Meer info

Verlenging premie voor niet-verwarmde niet-woongebouwen voor asbestverwijdering in combinatie zonnepanelen

Als u investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op uw dak, kunt u hiervoor een premie krijgen. De premie is alleen geldig voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen en bedraagt 12 euro/m² als u aan de voorwaarden voldoet. Er werd beslist om de maatregel met 1 jaar te verlengen.

U kunt een premieaanvraag indienen bij Fluvius tot uiterlijk 31 maart 2024 in plaats van 31 maart 2023. Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2023. De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2025 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius.

Meer info

Bron: VEKA

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in