Nadenken over bouwen

Verzoeningscommissie Bouw: inhouden van betalingen

Een bouwheer weigert facturen uit te betalen voor de geleverde prestaties van een aannemer. Dit omdat hij van mening is dat bepaalde delen van de woning slecht zijn afgewerkt. De verzoeningscommissie zorgt voor een verzoening.


Het geschil

De overeenkomst heeft betrekking op de bouw van een eengezinswoning. Tijdens de werken beklaagt de bouwheer zich over 5 gebreken en houdt hij de betaling in van drie facturen voor een totaal bedrag van…45.000 euro. De aannemer weigert de werken verder uit te voeren zolang de vervallen facturen niet betaald zijn. De 5 gebreken hebben betrekking op de slechte afwerking van de zijkolommen van 4 ramen en van het cementwerk op een gevelmuur, een hoogteverschil van het plafonneerwerk in vergelijking met het plan, de overdreven hoogte (20 cm) van een keldermuur en het gedeeltelijk dichtzitten van een spouw in de achtergevel.


Proces-verbaal van verzoening

De partijen aanvaarden het volgend verzoeningsvoorstel: een minderwaarde van 2.700 euro voor de 5 gebreken en een genotsderving van 2 maanden (1.000 euro). In overleg met de bouwheer, aanvaardt de architect de vervallen facturen, mits aftrek van de bovenvermelde bedragen, en de aannemer verbindt zich ertoe de werken te hervatten binnen acht dagen.


Toelichtingen

Geschil tijdens de werken – heropstarten van de bouwplaats

Dit geschil illustreert het vaak voorkomende geval waarin de aannemer de voortzetting van de werken volledig opschort wegens de duidelijke wanverhouding tussen de door de bouwheer ingehouden sommen en de bezwaren die hij inroept. De tussenkomst van een derde partij, de deskundige-verzoener, in het kader van een procedure die onderworpen is aan strikte termijnen en die heel wat minder formalistisch is dan een procedure voor de rechtbank, laat, zoals in casu, een snel heropstarten van de bouwplaats toe.

“Gemengde” lijst van dekundigen-verzoeners

Het feit dat zowel de Confederatie Bouw als Test-Aankoop en de FAB meewerkten aan de opstelling van de lijst van deskundigen-verzoeners, en dit op basis van gemeenschappelijke criteria die toegepast werden op alle kandidaten en waarbij erop toegekeken werd deze lijst niet enkel open te stellen voor architecten en ingenieurs maar ook voor aannemers, is zeker van aard zowel het vertrouwen te wekken van de particulieren als van de aannemers en architecten.

Verzoeningscommissie Bouw VZW
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
Tel.: 02/504.97.86 – Fax: 02/504.97.84
e-mail: [email protected]

Bron: Bouwbedrijf
 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in