Nadenken over bouwen

Verantwoordelijkheid grootste zorgenkind van een architect

“Zijn of haar grote verantwoordelijkheid in het bouwproces”, het blijft het grootste knelpunt van de architect bij de uitoefening van zijn beroep. Voor 85% van de architecten staat dit met stip als ernstig tot zeer ernstig aangeduid. 80% wijst eveneens de administratieve rompslomp met de vinger als probleempunt. Voor bijna 50% is deze verantwoordelijkheid voldoende zwaar om ze geheel of gedeeltelijk als stress mee naar huis te nemen.


“De al dan niet terechte veroordeling van de architect bij de gasramp van Gellingen, is het zoveelste bewijs dat men de architect heel snel viseert als het op schadegevallen aankomt. In het beslissingsproces op de werf is de realiteit vaak anders. Zijn of haar impact wordt op iedere bouwwerf dagelijks almaar kleiner”, aldus Arch. Danny Windmolders, voorzitter NAV.
NAV vraagt dat er nu eens eindelijk werk wordt gemaakt van een verplichte verzekering van alle bouwpartners. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid objectief meer verdeeld.


Uitstap uit beroep

De jaarlijkse NAV monitor, in samenwerking met het marktonderzoeksbureau AIDA LINK, bevraagt zo’n 300 architecten. Het onderzoek start met een rangschikking van de belangrijkste knelpunten van het architectenberoep. De groeiende verantwoordelijkheden en de administratieve procedures zijn ook dit jaar koplopers. Respectievelijk 85% en 80% vinden het ernstige tot zeer ernstige knelpunten. Voor 27% van de bevraagde architecten zijn deze en andere knelpunten voldoende zwaarwichtig om een uitstap uit het beroep te overwegen. Dit cijfer is gelukkig een daling ten opzichte van 2009 waar toen nog 36% werd opgetekend.


Invloed op privé leven

Verrassend is alvast dat een kwart van diegene die een uitstap overwegen, een job in een bouwbedrijf verkiezen. 10% ziet dan weer heil in een job als ambtenaar.
Voor 49% van de architecten hebben de groeiende verantwoordelijkheden geheel of gedeeltelijk een negatieve invloed op hun privé leven. Dit uit zich bij hen in stress (67%), relationele druk (25%), slapeloosheid (12%), teveel werkuren (10%), financiële zorgen (9%) en gezondheid (9%).
Als belangrijkste actiepunt duiden de architecten een verplichte verzekering aan voor iedere bouwpartner op de werf. NAV vraagt bovendien dat er werk wordt gemaakt van een drastische modernisering van het beroep. “Een hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met een onmogelijke alziende en totale controle op de bouwwerken, is een gevaarlijke cocktail voor een architect,” aldus Danny Windmolders.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in