Aanbevolen partners

LOGO Huysman Bouw sleutel op de deur
Sleutel-op-de-deur

Van cataloguswoning tot bouwen op maat

Sleutel-op-de-deur bouwen biedt comfort: je hoeft je niets van het hele bouwproces aan te trekken, de aannemer doet alles voor jou. Een belangrijk struikelblok voor heel wat kandidaat-bouwers blijkt echter de ontwerpvrijheid te zijn. Vaak bestaat nog het misverstand dat je enkel een woning uit een catalogus kunt kiezen. De mogelijkheden zijn echter veel ruimer.
In de jaren 70 en 80 werd sleutel-op-de-deur bouwen vaak vereenzelvigd met het bouwen uit een catalogus. De kandidaat-bouwers kregen een boek voorgeschoteld met enkele basisontwerpen. Aan die cataloguswoningen konden dan nog beperkt wijzigingen worden aangebracht. Dankzij die aanpak konden de bouwfirma’s hun proces sterk standaardiseren en zo hun rendement verbeteren. De opdrachtgever kreeg zo de garantie op uiterst scherpe prijzen. Keerzijde voor de kopers was dat ze nooit echt een woning hadden die volledig aan hun wensen voldeed.

Bouwen op maat

Vandaag zijn er nog altijd sleutelklare bouwers die volgens deze catalogus-aanpak werken. Maar het andere uiterste kan ook: werken met je eigen architect die je autonoom hebt gekozen. In het hele land zijn er toonaangevende bedrijven te vinden die volgens deze aanpak werken. Je bouwt al dan niet op een bouwgrond van de bouwfirma. De architect begint vanaf een blanco blad te ontwerpen nadat hij naar jouw wensen heeft geluisterd. Wanneer het voorontwerp aan jullie wensen voldoet, onderzoeken jullie samen met de bouwfirma of het plan geoptimaliseerd kan worden. Vanuit zijn ervaring en kennis kan de aannemer vaak met kleine aanpassingen zorgen voor een verbetering van het energiepeil, moeilijke details vereenvoudigen of de kostprijs naar beneden bijsturen. Zo haal je het beste uit de formule. Het mag wel duidelijk zijn dat aan deze aanpak een hoger kostenplaatje hangt dan aan het bouwen van een cataloguswoning

Zelf ontwerpen

Tussen deze twee uitersten duiken bijna dagelijks nieuwe varianten op. Een nieuwbouw realiseren is duur en schrikt heel wat kandidaat-woningeigenaren af. De sleutelklare bouwers zoeken daarom naar formules die tegemoet komen aan de behoeften van de klanten: prijsbewust werken en toch de nodige vrijheid krijgen om een woning op maat te bouwen. Sommige firma’s zien een oplossing in een of andere ontwerptool. Die laat je toe zelf ontwerper van je woning te zijn. De ene keer stel je je woning samen op basis van standaardmodules waarmee de aannemer werkt, de andere keer kun je basisontwerpen op bepaalde vlakken aanpassen. Indien nodig staat een architect je bij in het ontwerpproces of kijkt hij achteraf nog eens na of je ontwerp wel aan de regels voldoet. Die inbreng van de onafhankelijke architect is betalend, welteverstaan.

Projecten

Een andere trend is het sleutel-op-de-deurlandschap is de projectbouw. Nagenoeg alle sleutelklare bouwfirma’s ontwikkelen vandaag volledige verkavelingen waarop ze de cascowoningen bouwen en waar je als koper de vrijheid krijgt om de afwerking zelf in te vullen. Je kunt je daarbij aan het basisbudget houden of daar in plus of min op bijsturen. Dergelijke woonprojecten bieden een goed alternatief voor wie een betaalbare en kwalitatieve woning zoekt, maar toch nog enigszins zijn eigen stempel op die woonst wil drukken.
Kortom, sleutel-op-de-deur bouwen is de afgelopen jaren heel sterk geëvolueerd. De firma’s zoeken allemaal hun eigen interpretatie om op een kostenverantwoorde manier aan de wensen van de klant tegemoet te komen.
 
Lees meer over sleutel-op-de-deur
 
Auteur: TiM Vanhove- februari 2015

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in