Sleutel-op-de-deur

De Wet Breyne

De Wet Breyne werd in 1971 ingevoerd om de bouwheer te beschermen. De wet is van toepassing op bouwprojecten die volledig door 1 aannemer worden uitgevoerd. Van zodra er één deel van de werken aan een andere aannemer wordt toegewezen, is de wet niet meer van toepassing.

Bepaling Wet Breyne

 • De aannemer slechts een voorschot van 5 % op de totale kostprijs van de woning mag vragen.
 • De betalingen mogen nooit de prijs van de uitgevoerd werken overschrijden
 • De aannemer moet de bouwheer informeren over zijn plichten, kosten en rechten
 • De aannemingsovereenkomst moet verplicht volgende aspecten vermelden:
  1. De identiteit van de eigenaar van de bouwgrond
  2. De uitgiftedatum van de stedenbouwkundige vergunning en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn
  3. De totale kostprijs voor de woning
  4. Een beschrijving van de manier waarop de oplevering zal gebeuren
  5. De betalingsmodaliteiten
  6. De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werken
  7. De boeteclausule bij vertraging
  8. Een integrale omschrijving van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 (financiële waarborgen) van de wet
  9. De plannen en bestekken moeten bij het contract gevoegd zijn
  10. De erkenning van de partijen dat zij kennis hebben van deze gegevens en stukken
 • Tussen de voorlopige en definitieve oplevering moet minstens één jaar vervat liggen
 • Bij toepassing van de prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van de ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren
 • De aannemer moet een borg stellen die overeenstemt met 5 % van de totale waarde van de woning. Het bewijs hiervan moet de aannemer binnen de 30 dagen aan de bouwheer overhandigen.

Voorwaarden Wet Breyne

De wet is van toepassing op al wie aan volgende drie voorwaarden voldoet:
 • Het gebouw is bestemd voor huisvesting of voor gemengd gebruik
 • De verkoper, promotor of aannemer verbindt er zich toe om een dergelijk gebouw te "bouwen", te "laten bouwen" of te "verschaffen"
 • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in