Bouwwerken

Oekraïners welkom in de bouw

De oorlog in Oekraïne heeft ook een invloed op Belgische bouwbedrijven die samenwerken met onderaannemers die Oekraïense gedetacheerde werknemers in dienst hebben. De Oekraïense president Zelensky heeft immers een algemene mobilisatie uitgevaardigd voor mannen tussen de 18 en de 60 jaar oud. Daardoor zouden Oekraïense bouwvakkers, actief op Belgische werven, plots vrijwillig kunnen vertrekken naar hun thuisland. Anderzijds is men zowel op Europees als op Belgisch niveau aan het nagaan hoe men de Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning kan toekennen die hen ook het recht geeft om te werken. “Het spreekt uiteraard voor zich dat we deze oorlog met klem veroordelen, maar Oekraïners op de vlucht zijn ondertussen steeds welkom om in onze sector aan Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden te werken”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Eind 2021 waren er een 2500-tal gedetacheerde Oekraïense bouwarbeiders aan de slag op werven in ons land, tegenover een goede 1000 eind 2020. Er zijn enkel meer Poolse (6000) en Nederlandse (iets meer dan 2500) gedetacheerden actief op Belgische werven. Vermits Oekraïens president Volodymyr Zelensky een algemene mobilisatie heeft uitgevaardigd voor mannen tussen 18 en 60 jaar is het meer dan aannemelijk dat Belgische bouwbedrijven te maken zullen hebben met Oekraïense werknemers of onderaannemers die plots en vrijwillig richting hun thuisland vertrekken. Daardoor kunnen werken vertraging oplopen. Bouwondernemingen die hiermee te kampen hebben, kunnen aan de bouwheer een verlenging van de uitvoeringstermijn vragen en dat gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

De omgekeerde beweging doet zich eveneens voor. Door het brute oorlogsgeweld slaan heel wat Oekraïners op de vlucht richting Westen. Binnen de Raad van de Europese Unie heeft het Frans voorzitterschap geopperd om de Europese richtlijn “tijdelijke bescherming” in werking te laten treden. De lidstaten beslissen hier vandaag, donderdag 3 maart, over. Mocht dat effectief gebeuren, krijgen Oekraïense burgers in Europa een verblijfsvergunning van minstens 1 jaar en het recht om te werken. Binnen Europa bestaat hier een grote consensus over, maar mocht er toch geen Europees akkoord uit de bus komen, heeft Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, al aangegeven een soortgelijke regeling in ons land te willen invoeren.

Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw: “We moeten de Oekraïners zo goed mogelijk opvangen, want zij beleven nu een ware nachtmerrie. Indien ze snel en tijdelijk – want we hopen vooral dat de strijd snel gestaakt wordt in Oekraïne – aan de slag willen, zijn ze in ieder geval welkom in de bouw om er, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften, aan de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden te werken. Wij zoeken op dit moment 18.000 mensen en ook de komende maanden en jaren zal er werk genoeg zijn dankzij de Europese, federale en regionale relanceplannen, de heropbouw van de overstroomde gebieden, de Green Deal en dergelijke meer.”

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in