Nadenken over bouwen

Moet uw aannemer geregistreerd zijn?

Via de jaarlijkse belastingaangifte kun je tal van belastingverminderingen genieten. Een van de voorwaarden is dat je werkt met een geregistreerde aannemer. Maar die vereiste zal wellicht wegvallen.

Investeren in energiebesparende investeringen zoals isolatie, dubbele beglazing of zonnepanelen. Je huis beveiligen tegen inbraak en brand. Het is maar een greep uit de werken waarvoor je via jouw belastingaangifte een belastingvermindering kunt krijgen. Om recht te hebben op het fiscale voordeel moet je aan tal van voorwaarden voldoen. Eén daarvan, de verplichte registratie van de aannemer, zal waarschijnlijk wegvallen voor werken die gedaan werden sinds 1 januari 2011.


Fiscale voordelen los van registratie

De federale ministerraad keurde begin maart een wetsontwerp goed dat bepaalde fiscale voordelen loskoppelt van de verplichte registratie. “Het wetsontwerp slaat op de belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van woningen in een zone voor positief grootstedelijk beleid en die voor uitgaven voor de vernieuwing van huurwoningen die verhuurd worden tegen een redelijke huurprijs”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van de Bouwunie. “België wil daarmee vermijden dat het veroordeeld wordt, omdat de registratievoorwaarde strijdig is met het Europees verdrag. Buitenlandse bouwbedrijven die op de Belgische markt willen beginnen, ervaren de registratie als een te hoge toetredingsdrempel en een ontoelaatbare inperking van de mededinging.”


Ook KB-voorwaarden geschrapt

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en die voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand zijn niet opgenomen in het wetsontwerp. “Voor die belastingverminderingen staat de registratievoorwaarde niet in de wet vermeld, maar wel in het Koninklijk Besluit (KB) ter uitvoering van de wet. Omdat de wettelijke bepalingen over de registratie als aannemer geschrapt worden, zal er vermoedelijk kort na de publicatie van die wetswijziging (of gelijktijdig) een KB verschijnen waarin ook de KB-voorwaarden geschrapt zullen worden”, verwacht Jean-Pierre Waeytens.


Check de registratie!

Toch heb je er belang bij om na te gaan of jouw aannemer geregistreerd is. Zo kun je te weten komen of hij geen fiscale of sociale schulden heeft en kom je te weten of de activiteiten die hij uitvoert, ook daadwerkelijk mag en kan uitvoeren. Aan de hand van het ondernemingsnummer kun je alvast de fiscale databank en de Kruispuntbank van Ondernemingen consulteren. “Het kwaliteitslabel van de registratie is wel minder sterk dan zo’n 5 jaar geleden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat tussen het vaststellen van een probleem en de intrekking van de registratie verschillende maanden kunnen verlopen”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Al geen voorwaarde meer voor 6% btw
De verplichte registratie werd in juni 2010 al geschrapt als voorwaarde voor toepassing van het lagere btw-tarief van 6 procent in plaats van de gebruikelijke 21 procent. Dat verlaagde btw-tarief geldt onder andere voor woningen ouder dan 5 jaar en de afbraak en heropbouw in 32 steden en gemeenten.


Bron: netto.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in