Nadenken over bouwen

Lijmrestanten op parketvloer

Naast het gerecht is ook de Verzoeningscommissie Bouw bevoegd om geschillen tussen particulieren en aannemers te beslechten. Ditmaal gaan we dieper in op een probleem bij de plaatsing van parket, waarbij er lijmresten bleven zitten op het parket.

Lijmresten op de parketvloer

Een koper op plan klaagt bij de commissie aan dat er lijmrestanten achterblijven over de volledige oppervlakte van het houten parket, uitgevoerd door een onderaannemer. Bovendien zijn er zwarte naden zichtbaar als gevolg van het slordig aan elkaar sluiten van meerdere planken. En tot slot zijn volgens de koper sommige deurdorpels slecht en onesthetisch afgewerkt.

De betrokken partijen (de koper, de hoofdaannemer en de onderaannemer-parketplaatser) aanvaarden de weigering van de promotor om het bevoegdheidsbeding te ondertekenen.
Er blijft een saldo te betalen van wel 4.120 euro. 


Proces-verbaal van verzoening

De expert stelt enerzijds vast dat de lijmrestanten niet anders te verwijderen zijn dan door het hele parket te vervangen en anderzijds dat ze relatief onzichtbaar zijn en dus louter als licht esthetisch gebrek te beschouwen zijn. Hij is dan ook van oordeel dat het vervangen van het parket in zijn geheel niet verantwoord is en stelt voor de schade te vergoeden in de vorm van een minderwaarde van 1.000 euro, onmiddellijk af te trekken van het nog verschuldigde saldo. De helft van het saldo zou onmiddellijk betaald worden, de andere helft na herstelling van de twee overige schadeposten. De partijen aanvaarden dit voorstel.

Toelichting bij dit pv

Dit geval is een perfect voorbeeld van de essentie van een geslaagde verzoening - wederzijdse toegevingen van beide partijen - en de rol die de expert-verzoener hierin kan spelen. Deze heeft de koper er zeer vlug van kunnen overtuigen dat ook een rechter de absolute oplossing, het vervangen van het parket, heel waarschijnlijk zou verwerpen op grond van de leer van het rechtsmisbruik.

Het bewijst ook dat om een goede verzoener te zijn, de expert niet alleen over een grondige technische kennis moet beschikken maar ook de nodige autoriteit en juridische kennis moet hebben om ten gepaste tijd de betrokken partijen de werkelijke omvang van het geschil duidelijk te maken, alsook de voordelen van een redelijke en onmiddellijke oplossing, in vergelijking met een langdurige gerechtsprocedure. De uitslag daarvan kan trouwens zelden met zekerheid worden voorspeld.


Let op
• De Commissie behandelt, buiten de rechtbanken om, technische bouwgeschillen tussen particulieren en aannemers.
• Een geschil wordt geldig aanhangig gemaakt bij de Commissie na ondertekening van een beding dat de bevoegdheid aan de Commissie toekent.


Verzoeningscommissie Bouw vzw
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
Tel.: 02/504.97.86
Fax: 02/504.97.84
E-post: [email protected]

© Baudouin van Lierde

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in