Nadenken over bouwen

Iedereen op een bouwwerf moet identificatiebadge dragen

Vakbonden en werkgevers in de bouw hebben een princiepsakkoord bereikt over het opvoeren van de strijd tegen de grote en georganiseerde sociale fraude in de bouwsector. Nieuwe wapens worden de individuele identificatieplicht en een afwezigheidsregistratie.

 

Ook de invoering van een aansprakelijkheid voor het uitbetalen van de minimumlonen staat centraal.Dat werd vrijdag vernomen op het kabinet van staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V). Hij kreeg eerder op de dag bezoek van een vakbondsdelegatie naar aanleiding van de nationale actiedag van de vakbonden uit de bouw. Volgens Devlies zal het akkoord, dat onder impuls van minister van Werk Joëlle Milquet, minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en hemzelf tot stand kwam, zo snel mogelijk in wetteksten worden gegoten. Bedoeling is het voor het zomerreces op de ministerraad te bespreken.


Afwezigheidsregistratie

Het akkoord voert een identificatieplicht in, gekoppeld aan een afwezigheidsregistratie bij economische werkloosheid. Die komen in de plaats van een aanwezigheidsregistratie - een idee dat eerder werd geopperd maar waarover de sociale partners het niet eens raakten

Concreet zal iedereen die op een werf aanwezig is, in het bezit moeten zijn van een individuele badge. Wie die badge zal afleveren, staat nog niet vast. Wie economisch werkloos is, moet dat laten registreren. Dat betekent dat wiens afwezigheid niet geregistreerd is, verondersteld wordt aan het werk te zijn. Er moeten dan nog steeds controles plaatsvinden op een werf, maar wie dan wordt aangetroffen terwijl hij als "afwezige" is geregistreerd, is in overtreding.

Wat de naleving van de minimumlonen betreft, de medecontractant zal op basis van overgemaakte stukken moeten nagaan of de werkgever met wie hij de overeenkomst afsloot, zijn werknemers het minimumloon heeft uitbetaald. Bij twijfel kan hij de arbeidsinspectie op de hoogte brengen en vervalt een eventuele boete. Elke aannemer wordt ook aansprakelijk voor zijn onmiddellijke onderaannemer voor het correct naleven van het minimumloon.


Strijd tegen fraude

Volgens staatssecretaris Devlies tonen werkgevers en werknemers met dit akkoord dat ze het menen met de strijd tegen de grote en georganiseerde fiscale fraude in hun branche. Hij meent ook dat de sector opnieuw een voortrekkersrol speelt. Dat is ook geen toeval. De bouw is immers een sector die bij uitstek wordt geconfronteerd met internationale fraudenetwerken, mensenhandel, witwassen, enzovoort.

"Werknemers en werkgevers hebben bij het terugdringen van de fraude dan ook beide belang", aldus Devlies. "Bij de werknemers zorgt fraude voor sociale dumping, bij de werkgevers leidt het tot deloyale concurrentie".

Particulieren die fiscale voordelen of premies voor werken aan vastgoed genieten, zullen in de toekomst een attest moeten voorleggen waaruit blijkt dat de aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft.

 

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in